OBILJEŽAVANJE Zbrinuto je 3.161 osoba

Obilježeno 18 godina rada Sigurne kuće u Modriči

Projekt će trajati tri godine

S.Jeremić
12.12.2018 19:17

Prva sigurna kuća osnovana na području RS

U Sigurnoj kući u Modriči danas je održan Dan otvorenih vrata. Ovom aktivnošću obilježeno je 18 godina od osnivanja Sigurne kuće u Modriči.  

Za 18 godina postojanja u Sigurnoj kući u Modriči zbrinuta je 3.161 osoba, a trenutno borave tri žene sa šestero djece i dvoje djece bez roditeljskog staranja. Osim sigurnog smještaja, žrtvama nasilja pruža se i psiho-socijalna podrška i tretman da bi žrtve nasilja i njihova djeca prevazišli traumu nasilja i dobili pravnu pomoć u vezi sa ostvarivanjem svojih prava.

- Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja obuhvata smještaj u Sigurnoj kući, stručni socijalni i psihološki rad sa žrtvama kroz radno okupacionu terapiju, edukativne i kreativne radionice, kao i pomoć djeci pri savladavanju školskog gradiva - rekla je Biljana Đukić, voditeljica Sigurne kuće u Modriči. 

Prva Sigurna kuća u RS 

Sigurna kuća u Modriči prva je sigurna kuća osnovana na području RS i djeluje u sastavu UG „Budućnost“ Modriča.  

- Uz podršku Vlade Republike Srpske, Lokalne uprave Modriča i brojnih domaćih i međunarodnih donatora, stvoreni su uvjeti za rad Sigurne kuće - rekla je Jelena Mišić, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče. 

Društvena zaštita

Dan otvorenih vrata bio je prilika i da se predstavi projekt „Bolja društvena zaštita kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva BiH“ koji doprinosi jačanju slabih postojećih socijalnih usluga i poboljšanju pristupa pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije. Ovu inicijativu provodi nevladina organizacija „Ker Internešnl“ iz Češke.

- Projekt će trajati tri godine. Za prvu fazu izdvojeno je gotovo 350.000 KM, a ukupna vrijednost projekta je 1.650.000 KM - rekao je Jan Kubler Kejzlar, direktor „Ker Internešnl“ iz Češke.

Osim u Modriči, u RS Sigurne kuće postoje još u Banjoj Luci i Bijeljini.

NA VRH