Vlada će plaćati samo administraciju i socijalu!?

Šta donosi odluka o obustavljanju finansiranja i transfera

K. KEŠMER

Vlada KS predvođena ministrima iz SDA bila je primorana obustaviti finansiranje kapitalnih projekata i transfera da bi uravnotežila kantonalnu kasu, jer je trošeno više novca nego što je bilo u budžetu.

Dječiji doplaci

Prema našem izvoru iz Ministarstva finansija, Vladinom odlukom o obustavljanju rashoda i izdataka pogođeni su svi projekti koji su planirani u budžetu i svi transferi koji se ne odnose na socijalu.

- Projekti koji će se realizirati iz kredita nisu pogođeni, ali oni za koje je novac planiran budžetom bit će obustavljeni. Neće biti isplata transfera koji se po zakonu mogu obustaviti. Tu ne spadaju socijalne pomoći, pomoć boračkim populacijama, dječiji doplaci..., dok su ukinuta finansiranja, naprimjer, organizacija, udruženja... - kazao nam je izvor.

To znači da će se obustaviti projekti koji se tiču izgradnje vodovodne i kanalizacione, kao i toplovodne mreže u pojedinim općinama, popravke liftova, fasada, organizacije sajmova, a ukida se finansiranje svih profitnih i neprofitnih organizacija i raznih udruženja.

Zastupnik Saveza za bolju budućnost u Skupštini KS Dževad Rađo kazao nam je da se radi o logičnom slijedu katastrofalne politike koju je vodila vlast sa SDA na čelu.

Nema novca

- To su dešavanja na koja smo upozoravali još prošle godine. Upozoravali smo da je budžet nerealno planiran, da se troši više nego što ima. Ono malo privrednog sektora uništili su i naravno da nema novca. Sada će isplaćivati sebi i svojoj administraciji plaće, a vodi se politika - bez vodovoda, kanalizacije, sajmova i svega ostaloga što nije nužno može se - kaže Rađo.

Zastupnik Predrag Kojović (NS) kazao je da su i oni ukazivali još pri donošenju budžeta na to da je on neosnovano ambiciozan.

- Budžet je bio nebalansiran od samog početka. Činjenicu da se tek sada donosi ova odluka moguće je objasniti jedino željom Vlade KS da održi privid da kontrolira situaciju -kaže Kojović.

NA VRH

Podijeli članak na