Novi kvalitet u segmentu cargo usluga

Sarajevski aerodrom uspostavio prvu RFS liniju na relaciji Sarajevo - Beograd

Avaz.ba
26.05.2018 11:48

Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavio je prvu RFS (Road Feeder Service) liniju na relaciji Sarajevo - Beograd, koja je realizirana u saradnji s aviokompanijom "Air Serbia". 

Uspostavom ove linije Sarajevski aerodrom ostvaruje novi kvalitet u segmentu cargo usluga i značajno unapređuje svoje mogućnosti u pogledu prijevoza robe. Ovaj vid prijevoza uobičajen je u svijetu i predstavlja dodatak prijevozu robe zračnim putem. 

Koristi se pretežno za transport robe do destinacija na kojima aviokompanija ne leti ili do destinacija na kojima redovne aviolinije nisu u mogućnosti osigurati dovoljne transportne cargo kapacitete. 

Uspostavljanjem RFS linije za Beograd stvoreni su uvjeti za otpremu roba većih dimenzija uz direktnu konekciju na letove kompanije "Air Serbia" iz Beograda, u najkraćem mogućem roku.  

Međunarodni aerodrom Sarajevo osigurao je sve logističke kapacitete u smislu smještaja i manipulacije robom na mjestu gdje će se vršiti prihvat robe od pošiljalaca. 

Robu je sada moguće dostaviti na Aerodrom Sarajevo svaki radni dan, a u organizaciji kompanije "Air Serbia" transport će se vršiti jednom sedmično.

Na realizaciji projekta zajednički su radili Međunarodni aerodrom Sarajevo, Carinska Ispostava Aerodrom Sarajevo i "Aviation Services" Sarajevo, kao glavni cargo prodajni agent kompanije "Air Serbia" za teritorij Bosne i Hercegovine.

NA VRH