INTERVJU Ministar unutrašnjih poslova KS nakon donošenja novog Zakona o policijskim službenicima

Mulabdić: Policija ne smije biti privatna agencija za provođenje stranačkih ideja i ciljeva

U 27 mjeseci mandata predložio dva zakona koja su usvojena te niz podzakonskih akata. U istom periodu, plaće policijskim službenicima povećane dva puta

Avaz.ba
13.09.2018 16:28

Vedran Mulabdić: Policija i definitivno depolitizirana

Foto: Arhiv

Novim Zakonom o policijskim službenicima KS usvojenim prošlog petka policija u Sarajevu je i definitivno depolitizirana. Naime, ovim zakonom definirano je da policijski službenik ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije niti trebaju postojati bilo kakvi izuzeci.  

Kategoričan sam zagovornik da policija predstavlja profesionalni, preventivno-represivni organ, nadležan za provođenje mnogih zakona te u tom kontekstu policija nije niti smije biti privatna agencija za provođenje stranačkih ideja i ciljeva, kaže na početku razgovora za „Avaz“ Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona, te pojašnjava:

- Ovim zakonom uređen je, također, bitan segment u vezi s penzioniranjem policijskih službenika, kao i prava na ostvarivanje njihovog posebnog staža. Prema slovu novog zakona, definirano je da policijski službenik ima pravo na penziju pod uvjetom da u kontinuitetu bez prekida ima najmanje 15 godina staža te da je u vrijeme stjecanja prava na penziju obavljao posao policijskog službenika. Koeficijent za penziju utvrdit će se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, koji su za njega najpovoljniji. To se odnosi i na policijskog službenika koji usljed zadobivenih povreda na radu, uzrokovanih neposrednim izvršenjem svog posla i zadatka, bude proglašen invalidom prve kategorije - pojašnjava ministar Mulabdić.

Onemogućio tenderski lov u mutnom

Nadalje, prema njegovim riječima, poboljšan je i postupak unapređenja eksternog prijema policijskih službenika, a efikasnija je i procedura sigurnosnih provjera.

- Efikasnije rješenje je i kad je u pitanju disciplinski postupak. Naime, skraćeni su rokovi postupanja, onemogućeno je nastupanje zastare pokretanja i vođenja disciplinskog postupka, što je u dosadašnjoj praksi bio čest slučaj.

U posljednje dvije-tri godine zaposlen je značajan broj policijskih službenika. Je li zaista bilo potrebe za takvo šta?

- Funkcionalan i ekspeditivan rad Ministarstva je od vitalnog i višestrukog značaja za Kanton i naše građane te je neophodno osigurati optimalne uvjete za njegovo nesmetano funkcioniranje. Osnovni preduvjet za to je adekvatna kadrovska popunjenost. U MUP-u Kantona Sarajevo - Upravi policije trenutno je upražnjeno 406 radnih mjesta policijskih službenika. Navedena radna mjesta obuhvataju radna mjesta za sve činove.

Vlada je na moj prijedlog 16. avgusta dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem 230 policijskih službenika. Od toga 200 u početnom činu policajac i 30 u činu mlađeg inspektora. Ovo je drugi put da je odobreno zapošljavanje policijskih službenika u posljednje dvije godine. Prije ovog, u junu prošle godine, također na moj prijedlog, Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za zapošljavanje 120 novih policajaca. Dakle, za vrijeme mog mandata Uprava policije će biti brojnija za 350 policijskih službenika.

  • Novi vozni park policije u Sarajevskom kantonu
    Novi vozni park policije u Sarajevskom kantonu Foto: Arhiv

Jesu li plaće policajaca usklađene s obavezama i odgovornostima koje nosi posao koji obavljaju?

- Preuzimanjem funkcije obećao sam da će mi jedan od prioriteta biti povećanje plaća policijskim službenicima. Moj stav je da se trebaju nagraditi ljudi koji, uvažavajući sve ostale branše, rade jedan od najtežih i najodgovornijih poslova u društvu. Obećanje sam ispunio, policiji je plaća povećana prvi put u 2017., a drugi put početkom 2018. godine.  

Sarajlije su mogle svjedočiti i obnovi policijskog voznog parka. Tenderi za takve nabavke su kod nas uvijek prilika za lov u mutnom. Je li i ovaj put bilo tako?  

- Zamalo. Za nabavke vozila ranije su se vezale brojne afere i skandali, od onih da su tenderi namješteni do toga da su ranije nabavljana vozila koja se zbog svojih gabarita ne mogu kretati sarajevskim ulicama.

Premijer pod političkim pritiscima

Kada je u pitanju tender za 120 vozila, čija je vrijednost iznosila tri miliona KM, uvidio sam da pojedini članovi Komisije za izbor najboljeg ponuđača putem određenih kanala, a pretendirajući tehničke karakteristike vozila, pokušavaju namjestiti tender. Tadašnji tender sam lično zaustavio i poništio. Nakon raspisivanja novog tendera, policija je dobila adekvatan novi vozni park.

Dosta se pričalo o izgradnji zgrade MUP-a KS. Je li šta urađeno u vezi s tim?

- Vlada je početkom ove godine u budžetu Kantona za 2018. osigurala 2.000.000 KM za izgradnju novog objekta MUP-a. Shodno tome, sa saradnicima sam poduzeo aktivnosti na iznalaženju adekvatnog lokaliteta. Polazeći od činjenice da je zemljište u ulici Kolodvorska državno, a koje već skoro 40 godina stoji netaknuto, pokrenuli smo aktivnosti na rješavanju, odnosno dodjeli tog zemljišta MUP-u, da bi izgradili sjedište. Žao mi je što je premijer Kantona pod političkim pritiscima “olako ispustio” i odustao od te lokacije. Ta lokacija bi bila najidealnije rješenje za našu policiju, a izgradnja sjedišta MUP-a predstavlja historijski kapitalni projekat Sarajevskog kantona.

U međuvremenu, Općina Centar nam je ponudila nekoliko lokacija, izrazili smo interes za dvije. Općini smo uputili dopis da u skladu sa zakonom pokrene proceduru izmjene regulacionog plana i ostale aktivnosti u cilju potpisivanja ugovora, zaključuje na kraju razgovora za „Avaz“ ministar Vedran Mulabdić.

Neka oni o nama iznose laži, a mi ćemo o njima istinu

Prozivani ste uz tvrdnje da se protiv Vas vodi istraga zbog nasilja u porodici. Vaš komentar.

- Trebate imati na umu da je u toku predizborna kampanja i da određeni ljudi iz pojedinih političkih stranaka na sve načine pokušavaju opstruirati kandidate iz političkih oponenata.

Čovjek sam koji veoma cijeni novinarsku profesiju. U tom kontekstu, od prvog dana sam na dispoziciji našim novinarima bez ikakvih predrasuda u kojoj novinskoj kući rade. U jednom od svojih prvih intervjua, nakon preuzimanja funkcije, kazao sam da policija mora biti otvorenija prema javnosti i da se mora jačati saradnja s medijima.

Od jednog medija prošle godine dobio sam upit i o slučaju za koji me pitate, a na koji sam isti dan odgovorio da je tačno da je protiv mene podnesena krivična prijava te da, shodno nadležnostima MUP-a KS, po istoj i postupa. Tada sam rekao da je prijava neistinita i insinuirana, a o čemu sam dobio i potvrdu iz Tužilaštva KS u martu 2018. godine, kojom je donesena naredba o neprovođenju istrage.

Ponavljam, ovo je mjesec predizborne kampanje u kojem svi možemo očekivati još mnogo šta. Završio bih citatom koji je jedan od slogana Saveza za bolju budućnost BiH: “Neka oni o nama iznose laži, a mi ćemo o njima istinu.”

NA VRH