SARAJEVO Udar na građane

Poskupljuje centralno grijanje u KS

Više cijene prirodnog plina iziskuju poskupljenje

N. Čeremidžić
29.04.2019 12:14

Poskupljuje grijanje u KS

Foto: Ilustracija

Odluka Vlade Federacije BiH da odobri ''BH-Gasu'' povećanje cijene prirodnog plina iziskuje istovremeno usklađivanje cijena centralnog grijanja s novom cijenom prirodnog plina, potvrdio je za Avaz TV Ženja Ljubuškić, portparol KJKP "Toplane" Sarajevo.

- Osnovni energent za proizvodnju toplotne energije je prirodni plin. Kako plin u strukturi cijene troškova učestvuje sa više od 60 posto, logično je da svaka promjena cijene plina iziskuje istovremeno korekciju cijene centralnog grijanja - pojasnio je Ljubuškić.

Konačnu odluku o novoj cijeni centralnog grijanja donijet će Vlada KS nakon što bude izrađena kalkulacija cijena po novom tarifnom sistemu, dodao je Ljubuškić.

- U momentu kada zvanično dobijemo odluku Vlade FBiH o novoj cijeni prirodnog plina, organi upravljanja preduzeća će postupiti prema važećem tarifnom sistemu. Izradit će se nova kalkulacija cijene centralnog grijanja i ista putem resornog ministarstva uputiti u daljnju proceduru donošenja, a konačnu odluku o promjeni cijene centralnog grijanja donosi Vlada KS na prijedlog neovisnog stručnog tijela - pojasnio je Ljubuškić.

Putem sistema KJKP "Toplane" Sarajevo, koje u svom sastavu raspolaže sa 140 kotlovskih postrojenja na području KS, zagrijava se više od 53 i po hiljade korisnika, podsjetio je Ljubuškić i kazao da će korisnici o novim cijenama biti pravovremeno obaviješteni.

Komentari

NA VRH