SAOPĆENJE Donesena odluka na današnjoj elektronskoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu

UNSA: Nastavlja se online nastava, konsultacije, nadoknade i ispiti na fakultetima

Praktični dio nastave i ispita bit će održan u prostorijama fakulteta, akademija i nastavnih baza u grupama do maksimalno 15 osoba

Avaz.ba / Fena
20.05.2020 16:37

UNSA donijela odluku

Foto: Avaz

Na današnjoj elektronskoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, a na prijedlog Kolegija rektora i Kriznog štaba Univerziteta u Sarajevu, zaključeno je da se u cilju završetka nastave u studijskoj 2019./2020. nastavlja izvedba u online režimu svih oblika nastave, konsultacija, nadoknada i ispita na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu.

Izuzeti su samo dijelovi nastave i ispita koji podrazumijevaju praktični rad studenata (eksperimentalne i kliničke vježbe, kamerno muziciranje, tehničko-tehnološke vježbe, arhivski rad, vježbe iz stručno-umjetničkih predmeta, specifično individualne vježbe, terenske vježbe i stručna praksa).

Praktični dio nastave i ispita bit će održan u prostorijama fakulteta, akademija i nastavnih baza u grupama do maksimalno 15 osoba u prostoriji, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Također, za predmete čija je nastava u ljetnom semestru studijske 2019./2020. nepotpuno realizirana u online režimu, nastava će biti produžena za jednu sedmicu. Zaduženi su fakulteti i akademije da u tom periodu organiziraju nadoknade neodržane nastave, dodatne konsultacije i pripreme za ispit.

  • UNSA donijela odluku
    UNSA donijela odluku Foto: Avaz

Epidemiološke mjere

Shodno navedenom, završni i popravni junsko-julski ispitni rokovi se pomjeraju za jednu sedmicu. U slučaju nadoknade parcijalnih provjera znanja, nastavnici su dužni osigurati period od najmanje 15 dana između parcijalnih i završnih ispita. 

Nadalje, za predmete čija nastava nije održavana u online režimu fakulteti i akademije su obavezni da je nadoknade najkasnije do 31. jula 2020., te da osiguraju održavanje parcijalnih i završnih ispita u skladu sa zakonom, statutom i pravilima studiranja, uz poštivanje epidemioloških mjera uz prethodnu pisanu prijavu svih nadoknada Univerzitetu od strane fakulteta i akademija na kojima postoji potreba za istom, sa prijedlozima kako je planiraju održati (u kojim terminima i sa kolikim grupama studenata).

Na sjednici je odobren dodatni ispitni termin u popravnom ispitnom roku za sve predmete ljetnog semestra, dok će odbrane završnih radova na svim ciklusima studija, uključujući i radne i finalne verzije doktorskih disertacija, biti moguće vršiti online i u učionici u prisustvu komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Zaključeno je da uspostava praktičnog dijela nastave i ispita u učionici počinje nakon što budu ispunneni uslovi za vraćanje studenata u studentske domove, kao i nakon vraćanja izuzetih prostorija fakulteta u izvornu namjenu.

Naloženo je fakultetima i akademijama da za studente Univerziteta koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i izvan Bosne i Hercegovine, a u smislu prisustva na dijelu nastave u učionici, omoguće zamjenske oblike kroz online nastavu i slično, uz obavezno javljanje studenata prodekanu za nastavu.

Prijemni ispiti će biti održani online i/ili u učionici uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji polažu prijemni ispit, u grupama ne većim od 15 osoba na jednom mjestu i uz poštivanje epidemioloških mjera.

Zaštitna oprema

Univerzitet je zatražio od resornog ministarstva osiguranje dodatnih finansijskih sredstava za nabavku sredstava za dezinfekciju radi poštivanja epidemioloških mjera po kojim je potrebno da visokoškolske biblioteke u skladu s mogućnostima omoguće pozajmicu i vraćanje bibliotečke građe, a rezervacija građe bit će vršena isključivo korištenjem prilagođene online usluge.

Ukoliko visokoškolska biblioteka ne koristi segment online rezervacije u COBISS-u ili neki drugi servis, rezervacije zaprima putem e-maila koji je jasno istaknut na mjestima javnih obavještenja za korisnike.

Nadalje, potrebno je odrediti dane u sedmici kada se vrši pozajmica/vraćanje građe u visokoškolsku biblioteku.

Pozajmica i vraćanje publikacija vrši se isključivo na ulazu u visokoškolsku ustanovu prema unaprijed zakazanim terminima. Na ulazu je obavezno osigurati pristup dezinfekcijskom sredstvu i pult/stol na koji se građa može spustiti, a obavezno je i držati fizičku distancu od dva metra.

Tokom rada s korisnicima, bibliotekar je dužan nositi zaštitnu opremu (masku i/ili vizir, rukavice i mantil), a korisnici su dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

Također, bibliotekar preuzetu građu odlaže u kutiju koja je obilježena datumom vraćanja i odlaže u prostoriju predviđenu za karantin na sedam dana. Visokoškolske biblioteke koje koriste automatiziranu pozajmicu u COBISS-u imaju mogućnost korištenja posebnog modula za zadržavanje građe u karanteni. Kako bi aktivirali ovaj modul potrebno je da kontaktiraju Virtualnu biblioteku BiH u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Bibliotekar građu razdužuje nakon provedene karantene.

Ostale bibliotečke usluge odvijaju se u online okruženju: tematska pretraživanja, informacijski upiti, upis korisnika, izrada personalnih bibliografija, bilteni prinova i druge usluge, a rad čitaonica je obustavljen do daljnjeg.

Senat Univerziteta u Sarajevu je podržao Zahtjev Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 18. maja 2020., upućenog Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu traži da se prostorije na navedenim fakultetima koje su zbog situacije uzrokovane pojavom koronavirusa preuređene za izolatorij, bez odlaganja vrate u prvobitno stanje, saopćeno je iz UNSA.

NA VRH