SKUPŠTINA KS

Premijer Edin Forto sa dnevnog reda povukao pet tačaka

Među povučenim tačkama je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

A. Č.

Premijer KS Edin Forto

Foto: Arhiv


Premijer KS Edin Forto rekao je na današnjoj sjednci Skupštine KS da Vlada KS povlači pet tačaka dnevnog reda.

Povučene tačke sa dnevnog reda su:

- Tačka 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.

- Tačka 12. Prijedlog Odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnja gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo

- Tačka 13. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Ugovora o zakupu dijela prostora – južno krilo Doma mladih koji se zaključuje između KJP CENTAR “SKENDERIJA” d.o.o. Sarajevo i Turističke zajednice Kantona Sarajevo

- Tačka 51. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu

- Tačka 54. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020.godina, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na