KANTON SARAJEVO

Sindikat upozorava na nezakonite radnje u OŠ "Vladislav Skarić"

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je i dalje na stavu da zakon mora biti isti za sve bez izuzetka i da se isti ima primjeniti u punom kapacitetu

A. Na.

OŠ "Vladislav Skarić"

Foto: Avaz


Radni odnos

- Iako smo, blago rečeno, šokirani ovom informacijom, a u cilju tačnog informisanja po ovom pitanju, od naslova tražimo informaciju da li direktoru JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo, u skladu sa članom 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/2017, 33/2017, 30/2019 i 34/2020) miruju prava i obaveze iz radnog odnosa ili je direktor te škole postupio suprotno stavu (6) navedenog člana čime je prekršio Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, kao lex specialis Zakon, u odnosu na član 22. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18) - navodi se u saopćenju.

Dalje navode, ukoliko se utvrdi da je direktor JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo postupio suprotno stavu članu 97. stav 6. navedenog Zakona i na svoje radno mjesto u radni odnos na neodređeno vrijeme svjesno primio pedagoga škole, da li će Ministarstvo poduzeti radnje iz člana 99. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo ili eventualno podnijeti prijavu Uredu za borbu protiv korupcije? 

Kršenje zakona

- Ako će Ministarstvo poduzeti neke od aktivnosti zbog eventualno utvrđenog i dokazanog kršenja Zakona, profesionalne nekompetentnosti ili nemarnosti direktora, a nakon utvrđivanja činjeničkog stanja, molimo da nas o tome obavijestite, a ako Ministarstvo ipak neće poduzeti ništa po ovom pitanju, potrebna nam i je i ta informacija kako bi javno pozvali direktore svih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo da postupe na isti način i tim postupkom proizvedu novih 70 radnika koji će biti novi tehnološki višak - naveo je predjsednik Saudin Sivro. 

Ističe, da je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je i dalje na stavu da zakon mora biti isti za sve bez izuzetka i da se isti ima primjeniti u punom kapacitetu. U suprotnom, prijeti nam anarhija i bezvlašće, što za posljedicu ima urušavanje kompletnog društva. Uvjereni smo da Vi kao prva osoba Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nećete biti saučesnik ovakvih radnji ukoliko se ispostavi das u tačne.

Više o temi Saudin Sivro

ČEKA SE REAKCIJA NADLEŽNIH
Korona hara među srednjoškolcima
NA VRH

Podijeli članak na