U DJEČIJOJ KUĆI

Općinska takmičenja učenika novosarajevskih osnovnih škola bit će organizirana na Grbavici

U skladu sa Planom održavanja općinskih takmičenja u 2022. godini, od marta će početi takmičenja iz matematike, fizike, informatike, građanskog obrazovanja

A. O.

Sa održanog sastanka

Foto: OPĆINA NOVO SARAJEVO


Općinska takmičenja učenika novosarajevskih osnovnih škola ove godine bit će organizovana u Dječijoj kući na Grbavici.

U zgradi Kantona Sarajevo potpisan je zajednički Sporazum o saradnji između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i općina s područja sarajevskog Kantona, a kojim je regulisan organizovanja općinskih takmičenja, revija i smotri učenika osnovnih škola, te predškolskih ustanova.

Podržavanje organizacije

Općina Novo Sarajevo i ove godine podržat će organizaciju školskih takmičenja, a za sve učesnike obezbijedit će se zahvalnice, kao i nagrade za najbolje rangirane osnovce.

Sva općinska takmičenja učenika novosarajevskih osnovnih škola ove godine bit će organizovana u prostorijama Dječije kuće na Grbavici uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.

Nisu bila održana

Tokom 2021.godine, zbog pandemije korona virusa općinska takmičenja nisu bila održana, dok su početkom 2020. godine održana samo takmičenja iz fizike, matematike i informatike, a ostala su otkazana zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa Planom održavanja općinskih takmičenja u 2022. godini, od marta će početi takmičenja iz matematike, fizike, informatike, građanskog obrazovanja – Demokratija i ljudska prava Civitas “Projekat građanin”, geografije, pružanje prve pomoći, tehničke kulture i upozoravanja na mine.

Ove godine planirano je i održavanje Revije kulturno – umjetničkog stvaralaštva učenika osnovnih škola, kao i Revije kulturno – umjetničkog stvaralaštva predškolskih ustanova.

NA VRH

Podijeli članak na