ALARMANTNO Zabrinjavajući primjer nebrige o naslijeđu

Tri nacionalna spomenika u Gračanici u ruševnom stanju

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK nema nadležnost za provođenje mjera zaštite, odgovornost na Vladi FBiH

H. ČALIĆ
18.04.2019 21:42

Gradina Soko je posebno ugrožena

Mnogi nacionalni spomenici u BiH su zbog nebrige nadležnih u veoma lošem i ruševnom stanju. Ne treba ni spominjati od kakvog su značaja višestoljetni stećci, stare džamije, crkve, kule, koji svjedoče o nekadašnjem životu na našim prostorima.

Ali, kada na red dođe zaštita nacionalnih spomenika, potegne se vječna priča o nadležnostima.

Iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK na naše i pitanje vijećnika OV Gračanica ko je zadužen za nacionalni spomenik Donja džamija u naselju Lukavica, koji je već odavno u ruševnom stanju, dobili smo odgovor kako oni nemaju direktnu nadležnost za provođenje mjere zaštite spomenika.

  • Donja džamija u Lukavici
    Donja džamija u Lukavici

- Upoznati smo s činjenicom da je Donja džamija u Lukavici kod Gračanice usljed dugog neodržavanja teško oštećena, a nacionalnim spomenikom proglašena je 2005. godine. Za njenu rekonstrukciju potrebno je uraditi projekt hitnih mjera zaštite i potom konzervatorsko-rekonstruktivne radove. Vlada FBiH dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke i administrativne, te finansijske mjere zaštite, konzervazije i prezentacije – rekao je direktor Zavoda Kemal Nurkić.

U sličnom stanju je i arheološko nalazište Korića han u Gračanici, a posebno je ugrožena Gradina Soko, koja se prvi put spominje 2. juna 1429. godine. Danas se ovom spomeniku ne može prići, jer je na ulazu sagrađena privatna kuća. Problem prilaza Gradini treba riješiti Općina Gračanica.

 Stara džamija i Bosanska   kuća pozitivni primjeri  

A da se problemi iz ove oblasti mogu riješiti dokaz su dva pozitivna primjera iz Gračanice. Nacionalni spomenik Stara džamija u Sokolu prije tri godine je temeljito obnovljen i dat na korištenje novoformiranom Udruženju „Gradina“. Obnovljena je i stara bosanska čardaklija - Bosanska kuća u mahali Varoš, a u njoj se okupljaju članice „Gračaničkog keranja“. 

  •  Bosanska kuća u mahali Varoš
    Bosanska kuća u mahali Varoš

Komentari

NA VRH