Kanton dobiva novi Plan upravljanja otpadom

Problem smeća u ZDK bit će rješavan regionalno, a ne lokalno

E. DRAGUNIĆ
11.07.2018 06:46

Zeničko-dobojski kanton uskoro bi trebao dobiti novi plan upravljanja otpadom. Nosilac izrade novog plana bit će Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, a ovaj dokument bit će usklađen s Federalnim planom upravljanja otpadom, čija je izrada u toku.

 Troškovi preduzeća

Kako je za „Avaz“ rekao Fahrudin Brkić (SBB), ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, još aktuelni plan urađen je 2009. godine te ga je potrebno doraditi. Time bi, dodaje ministar, umnogome bio smanjen broj divljih deponija u našem kantonu.

- Smatramo da je taj dokument već zastario. Ranije je otpad bio rješavan na lokalnom nivou, tako da je skoro svaka općina imala svoju deponiju, a sada se ide na regionalni koncept zbrinjavanja otpada – kaže Brkić.

Cilj je, kako ističe ministar, smanjiti troškove lokalnih preduzeća čiji kamioni za dovoženje otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica moraju prijeći više od 50 kilometara.

- Tona otpada koja se doveze na deponiju Mošćanica to preduzeće košta 53 KM. Prema novom planu, udaljenije općine Tešanj, Usora i Doboj-Jug otpad bi odvozile u Doboj, Olovo bi išlo prema Tuzlanskom kantonu, a na Mošćanicu bi svoj otpad dovozile sve ostale općine – kaže Brkić.

Nabavka kanti

Ministar dodaje da će velika pažnja biti posvećena i odvojenom prikupljanju otpada na mjestu njegovog nastanka te će insistirati, kako kaže, na nabavci što više kanti, čime će razdvajanje i reciklaža otpada biti mnogo lakši.

110.000 tona otpada godišnje

Ministar Brkić kaže da se godišnje u ZDK proizvede oko 110.000 tona otpada, a u 2017. godini na Regionalnu deponiju Mošćanica dovezeno je samo 57.000 tona.

- To znači da se dobar dio otpada odlaže negdje na nesanitarne deponije. Federalno ministarstvo je lokalnim zajednicama i komunalnim preduzećima izdalo rješenja o zatvaranju većine deponija koje su nesanitarnog karaktera. Rok je bio do kraja 2017. godine, ali veoma malo je urađeno po tom pitanju – kaže Brkić.

NA VRH