INICIJATIVA Za realizaciju i prijenos Ministarstvo će formirati i koordinacioni odbor

Vlada inicira prenošenje posmrtnih ostataka porodice Petrović Njegoš u Crnu Goru

Sugerirano je da se za mjesto gdje će biti sahranjeni posmrtni ostaci članova dinastije razmotri plato Orlovog krša koji je u neposrednoj blizini Mauzoleja Vladike Danila

antenam.net
27.12.2018 20:12

Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o prenošenju posmrtnih ostataka dinastije

Foto: antenam.net

Vlada Crne Gore inicirat će prenošenje posmrtnih ostataka članova porodice Petrović Njegoš u Crnu Goru i njihovu sahranu u unutrašnjem dvorištu Biljarde ili na platou Orlovog krša.

Kako je istakao Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade, nedavno usvojena Rezolucija Skupštine Crne Gore, kao i stogodišnjica od egzila dinastije Petrović Njegoš, dodatno nas obavezuju da naročitu pažnju posvetimo rješavanju i obilježavanju ključnih identitetskih pitanja, promoviranju crnogorske historije, njenih najznačajnijih vladara i događaja. 

U tom smislu, Vlada Crne Gore je danas usvojila Informaciju o prenošenju posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš, kojom se predlaže prenošenje posmrtnih ostataka Mihaila Petrovića Njegoša sahranjenog u Francuskoj, na Cetinje, kao i posmrtnih ostataka tri sina kralja Nikole - knjaza Danila i vojvode Mirka, sahranjenih u Beču i princa Petra, sahranjenog u Italiji. Ovim činom Vlada Crne Gore prepoznala je potrebu za poduzimanjem konkretnih aktivnosti, kako bi se ispravio dio historijske nepravde prema dinastiji Petrović Njegoš - dodao je ministar Bogdanović.

Za realizaciju navedene Inicijative Ministarstvo će formirati i koordinacioni odbor za prijenos posmrtnih ostataka potomaka Dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije, sa zadatkom da organizira i koordinira aktivnosti do kraja 2019.

Zadužen je i Koordinacioni odbor da do kraja drugog kvartala 2019. predložiti formiranje Organizacione komisije za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka, u kojoj će biti predloženi stručnjaci iz oblasti historije, kulture i medija. 

U realizaciju će biti uključeni i Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Narodni muzej i Grad Cetinje.

Također, Ministarstvo kulture je sugeriralo da se za mjesto gdje će biti sahranjeni posmrtni ostaci članova dinastije Petrović razmotri plato Orlovog krša koji je u neposrednoj blizini Mauzoleja Vladike Danila, te predstavlja jedan od historijskih simbola. 

NA VRH