CRNA GORA Odluka o ekonomskom državljanstvu

Kako parama kupiti crnogorski pasoš

Sredstva će biti uplaćivana u poseban fond iz kojeg će se finansirati izgradnja infrastrukture

Cdm.me

Crnogorski pasoš

Foto: Agencije


U Crnoj Gori danas stupa na snagu odluka vlade o ekonomskom državljanstvu, koja omogućava zainteresiranim stranim investitorima dobijanje crnogorskog pasoša, ulaganjem u razvojne projekte.

Ekonomsko državljanstvo biće dostupno za najviše 2.000 investitora, a program preko kojeg se može ostvariti ekonomsko državljanstvo trajaće tri godine, prenosi agencije.

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje, uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenog za uplatu i ulaganja u skladu sa ovom odlukom.

Investitor može steći crnogorsko državljanstvo po nekoliko načina – prijemom po osnovu posebnog programa ako je na račun uplatio 100.000 eura za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave.

Također, državljanstvo može steći i ako je na račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici, primorskom regionu ili iznos od 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore.

Novac će biti uplaćivan u poseban fond iz kojeg će se finansirati izgradnja infrastrukture u manje razvijenim općinama, prije svega na sjeveru države.

Odlukom je precizirano da će kontrolu uplata nadzirati nezavisni revizor.

NA VRH

Podijeli članak na