VIZIJA I CILJEVI

Razvojna banka FBiH predstavlja strateški dokument

Planiranje razvojnih ciljeva i akcija za naredni četvorogodišnji period

Razvojna banka FBiH predstavlja strateški dokument. Razvojna banka FBiH

H. J. I.

5.12.2023

Strateški dokument Razvojne banke Federacije BiH predstavlja naše određenje šta jesmo, čemu težimo i načine na koje ćemo ostvariti naše težnje u narednom četvorogodišnjem periodu.

Polazeći od mjesta i uloge koju imamo u realizaciji strateških razvojnih ciljeva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao prvo, jasno smo artikulirali našu viziju i našu misiju (podrška sistemskom, održivom i ravnomjernom društveno-ekonomskom razvoju Federacije BiH...) utemeljenu na osvještenom vrijednosnom sistemu, prepoznavajući sve aktere na koje smo upućeni. Potom smo identificirali set strateških ciljeva u okviru pet BSC (engl. Balanced ScoreCard) perspektiva. Polazeći od strateških ciljeva (ukupno 12 strateških ciljeva) generirali smo set brojačno verificiranih indikatora uspješnosti (ukupno 16 indikatora) koji ujedno predstavljaju KPI (engl. Key Performance Indicators) - indikatore kroz koje se samjerava uspješnost našeg poslovanja. Naša vizija, set strateških ciljeva i indikatora predočeni su u okviru Strateške platforme kao zasebnog dokumenta koji je ujedno bio i podloga za oblikovanje našeg akcionog plana.

Akcioni plan kao sastavni dio Strateškog dokumenta predstavlja terminizirani pregled (svih) međusobno povezanih akcija čijom realizacijom ćemo ostvariti naše strateške ciljeve u naredne četiri godine. Akcioni plan sastavni je dio našeg Strateškog dokumenta.

Strateški dokument oblikovali smo u periodu od sedam mjeseci tekuće godine, korak po korak, kroz set radionica usaglašenih s metodološkim okvirom Uredbe Vlade Federacije BiH o izradi strateških dokumenta, tako da Strateški dokument Razvojne banke Federacije BiH u pravom smislu te riječi reflektira šta jesmo i čemu težimo. 

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.