Javne rasprave nisu regulirane zakonom

Okrugli stol CCI-a

Es. D.
27.01.2015 13:04

Centri civilnih incijativa (CCI) na današnjem okruglom stolu su predstavili analizu „Javne rasprave – od forme ka suštini“. Ukazano je na činjenicu da zbog složenog društvenog uređenja, neprovedenih reformi i nepostojanja jedinstvenih pravila koja reguliraju građansku participaciju kroz javne rasprave, građani BiH to pravo ne koriste na ujednačen i efikasan način.

Javne rasprave, kao sredstvo neposrednog građanskog učešća u izradi propisa u BiH, nisu regulirane zakonom ni na jednom niovu vlasti, već procedurama zakonodavne vlasti i poslovnicima s određenim manjkavostima. Stoga organizatori javnih rasprava zadovoljavaju samo formu, ali ne i suštinu zbog kojih se javne rasprave i održavaju - rekao je Muris Bulić, analitičar CCI-a.

On je dodao da je ovo prilika da se kroz javni dijalog pokrene proces i traži otvaranje vlasti ka građanima kada donose propise i javne politike.

Preporuke s današnjeg okruklog stola, kao i preporuke analize bit će dostavljene institucijama vlasti na svim nivoima – kazao je Bulić.

Današnjem okruglom stolu prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici USAID-a i Britanske ambasade, kao i institucija vlasti svih nivoa.

 

NA VRH