Hiljade pitanja od EU traže jednoglasne odgovore

Hiljade pitanja od EU traže jednoglasne odgovore Šta donosi akt koji Han 9. decembra predaje vlastima

Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenje Johanes Han (Johannes Hahn) 9. decembra će zvaničnom Sarajevu predati upitnik koji će procijeniti spremnost naše zemlje da počne proces pristupanja EU. Pred bh. vlastima bit će od 2.500 do 3.000 pitanja, a njihov je zadatak da odgovore na svako od njih u roku od nekoliko mjeseci, na engleskom jeziku.

Period odgovaranja

Ako položimo ovaj zahtjevni "test", Evropska komisija potom će izraditi mišljenje (avis) te Vijeću EU dati preporuku da BiH (konačno) dobije status kandidata i odmah počne s pregovorima. Druga je varijanta da država dobije status kandidata, ali da pregovori mogu otpočeti tek nakon što budu ispunjeni određeni uvjeti. U trećoj varijanti država mora najprije ispuniti određene preduvjete, pa tek onda dobiti status. Postoji i ona četvrta varijanta, s negativnim mišljenjem, koju, nadamo se, nećemo morati više ni spomenuti.
 
Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH, na osnovu analize upitnika koje su dobile naše susjedne države, sačinila je potencijalnih 2.500 pitanja. Riječ je o pitanjima koja se tiču političkih, ekonomskih kriterija te 33 poglavlja evropske pravne stečevine. Što je u susjedstvu lako, kod nas će ići teže, jer se već može naslutiti da bi kod pojedinih pitanja različiti nivoi vlasti, a posebno vlasti RS i BiH, mogli imati sasvim suprotna viđenja. To bi moglo utjecati na kvalitet, ali i period odgovaranja.

Direktor DEI-ja Edin Dilberović potvrdio je za "Avaz" da će nedavno usvojeni mehanizam koordinacije biti ključan za popunjavanje upitnika, jer "EU od nas traži odgovore date jednim glasom".

Sveobuhvatna slika 

- Pitanja iz upitnika bit će distribuirana svim institucijama u skladu s njihovim nadležnostima. Te institucije morat će pripremiti odgovore koji će se onda kroz tijela mehanizma koordinacije finalizirati kao zajednički odgovori BiH. Iskustvo u regionu uči nas da vrijeme nije toliko bitan faktor, već kvalitet odgovora. Ovo ne treba shvatiti kao test u školi - kaže Dilberović.

On ističe da će upitnik biti koristan prvenstveno BiH, "jer ćemo dobiti sveobuhvatnu sliku o sistemu BiH, gdje se nalazimo danas i šta moramo uraditi za sutra".

Svih 35 poglavlja 

Institucije u BiH u skladu sa svojim nadležnostima trebat će odgovoriti na pitanja iz političkih i ekonomskih kriterija te iz 33 poglavlja evropske pravne stečevine, a to su: sloboda kretanja robe, sloboda kretanja radnika, sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja kapitala, javne nabavke, pravo privrednih društava, intelektualno vlasništvo, politika konkurencije, finansijske usluge, informacijsko društvo i mediji, poljoprivreda, sigurnost hrane, ribarstvo, transport, energija, oporezivanje, ekonomska i monetarna politika, statistika, socijalna politika i zapošljavanje, industrijska politika, transevropske mreže, regionalna politika, pravosuđe, pitanja pravde, slobode i sigurnosti, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, životna sredina, zaštita potrošača i zdravlje, carinska unija, vanjski odnosi, vanjska sigurnosna i odbrambena politika, finansijska kontrola, finansijske i budžetske odredbe.

POLITIČKI KRITERIJI

- Koja je pravna osnova Ustavnog suda BiH, kako se postavljaju njegovi članovi i kako se osiguravaju njegova nezavisnost i poštivanje njegovih odluka?

- Kako je državna imovina, uključujući nekretnine, raspodijeljena između centralne i lokalne uprave? 

- Koliko vremena u prosjeku osoba može biti zadržana u pritvoru prije nego što bude dovedena pred nadležno zakonsko tijelo?

- Molimo da date pregled napora usmjerenih na suzbijane korupcije.

- Denacionalizacija: koliki je procent imovine vraćene osobama kojima je komunistički režim oduzeo imovinu?

PRAVOSUĐE

- Molimo opišite odabir, unapređivanje i disciplinske postupke za sudije i tužioce i ukažite na njihov odnos prema odgovornosti i nezavisnosti pravosuđa.

- Imaju li stranke pravo da pokrenu postupak izuzeća sudije?

- Postoji li inspekcijska služba za pravosuđe?

- Kako zakonodavstvo predviđa nepristranost pravosuđa?

- Koji je procent sudija, tužilaca i drugog osoblja u pravosudnom sektoru dobio dodatnu obuku tokom prošlih pet godina (u poređenju s profesijom u cjelini)?

JAVNE NABAVKE

- Koji su zakonski propisi za izbjegavanje dijeljenja tendera da bi se izbjegle kompliciranije procedure?

- Koji su kriteriji dodjele koji se koriste u tenderskim procedurama, zavise li oni od vrste postupka koji se koristi?

- Koje konkretne mjere obično poduzima organ koji vodi tendersku proceduru radi sprečavanja koruptivne prakse?

- Raspolažete li elektronskim portalom na kojem se mogućnosti za javne nabavke objavljuju?

- U koliko su slučajeva državni službenici koji se bave nabavkom ukazali na postojanje sukoba interesa u posljednjih pet godina?

SIGURNOST HRANE

- Kakav je sistem kontrole na unutrašnjem tržištu za žive životinje, spermu, jajne ćelije i embrione?

- Pružite informacije o sistemu kontrole uvoza živih životinja.

- Koje su mjere suzbijanja bolesti životinja poput slinavke i šapa, klasične kuge svinje, plavog jezika?

- Ima li BiH posebna pravila kontrole za proizvode životinjskog porijekla?

- Pružite jasnu tabelu svih propisa koji pokrivaju ili zadiru u oblast genetički modificiranih organizama.

SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

- Tretiraju li se radnici u javnom i privatnom sektoru različito?

- Mogu li poslodavci slobodno odlučiti koje radnike žele zaposliti?

- Koje pravne odredbe važe za prekid ugovora o radu zbog porodiljskog ili roditeljskog odsustva?

- Molimo uporedite broj korisnika penzijskih naknada i broj osoba starijih od 60 godina (žene) i starijih od 65 godina (muškarci).

- Kolika je pristupačnost sistema zdravstvene zaštite?

OBRAZOVANJE I KULTURA

- Navedite informacije o mjerama za integriranje mladih ljudi na tržište rada.

- Navedite informacije o prijelazu iz škole na posao i ulogu socijalnih partnera i preduzeća.

- Molimo opišite zahtjeve za kvalifikaciju nastavnika i direktora škola na svim obrazovnim nivoima.

- Opišite planove za osiguranje jednakog pristupa obrazovanju i obuci bez obzira na rod, etničko porijeklo, religiju ili ometenost u razvoju.

- Koji se pravni režim (pravni osnov) primjenjuje za kreiranje cijene knjige?

VANJSKA, SIGURNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA

- Jeste li spremni da bez rezervi prihvatite buduće uređenje vanjske, sigurnosne i odbrambene politike Unije?

- Molimo da nam pružite podatke o trgovini polovnim ili novim oružjem sa zemljama prema kojima EU provodi embargo na oružje.

- Postoji li nacionalna strategija za kontrolu malog i lakog naoružanja?

- Postoji li pravni okvir za sigurnosne procedure za razmjenu tajnih podataka?

- Pružite informacije o učešću svoje zemlje u međunarodnim aktivnostima kao što su mirovne misije UN-a.

ENERGIJA

- Na koji način BiH planira primijeniti Uredbu o sigurnosti snabdijevanja plinom?

- Ima li vaša zemlja proizvodnju domaćeg uglja obuhvaćenu državnom pomoći?

- Postoje li uvjeti minimalne energetske performanse za određene vrste zgrada?

- Ko u vašoj zemlji (ima kapacitete da) može fizički držati nuklearni materijal?

- Imate li nacionalni plan za upravljanje otpadom koji pokriva sve vrste radioaktivnog otpada?

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

NA VRH