Javašluk u KPZ-u Tuzla: Robu za zatvorsku prodavnicu plaćali više od stvarnih cijena na tržištu

Avaz.ba

Ured za reviziju FBiH negativno je ocijenio finansijsko poslovanje Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, pišu Nezavisne novine.  

Revizori ovoj vaspitno-popravnoj ustanovi zamjeraju loše vođenje knjigovodstva, ali i javašluk kada je u pitanju nabavka, jer su neki artikli za zatvorsku prodavnicu nabavljani po cijeni koja je daleko veća od stvarnih cijena na tržištu.  

Tako revizori upozoravaju da knjigovodstvo nije uređeno na način da osigura sveobuhvatno evidentiranje poslovnih promjena, niti je finansijskim izvještajima osigurano pojedinačno iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kao i stanja imovine, obaveza i izvora sredstava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Uredbom o računovodstvu budžeta.

"Nabavna vrijednost stalnih sredstava u 2016. godini je uvećana za 32.990 KM bez vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije s obzirom na to da je izvršeno evidentiranje ispravki za prethodno razdoblje bez adekvatne dokumentacije, zbog čega nabavna vrijednost stalnih sredstava nije iskazana realno i istinito u glavnoj knjizi trezora i finansijskim izvještajima", stoji u mišljenju revizora.

Revizori su utvrdili da nije iskazana ukupna vrijednost nabavljenog materijala i robe za prodaju u osuđeničkoj prodavnici u visini od 597.358 KM, niti je iskazivanje rashoda i obaveza, kao i prihoda (136.968 KM) izvršeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

"Prema našem mišljenju, zbog značaja stavki opisanih u osnovi za negativno mišljenje, finansijski izvještaji KPZ-a poluotvorenog tipa Tuzla ne prikazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31. decembar 2016. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja", stoji u mišljenju revizora.

Revizori tvrde da nije uspostavljena jedinstvena glavna knjiga za KPZ te da se ugovaranje nabavke robe i usluga nije u potpunosti provodilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored navedenog, konstatovane su i nepravilnosti kod nabavke hrane i prehrambenog materijala u dijelu nabavke artikala koji nisu bili ugovoreni, kao i fakturisanje po cijenama koje nisu ugovorene.

Revizori su negativno ocijenili i izdatke po osnovu zaključenih ugovora o djelu s vanjskim saradnicima u neto iznosu od 42.650 KM, koji su nastali u značajnoj mjeri obavljanjem redovnih poslova koji su predviđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ustanove, a za dio istih nisu dostavljeni izvještaji o radu, koji su trebali služiti kao dokaz da su ugovoreni poslovi izvršeni i da su ispunjeni uslovi za isplate po zaključenim ugovorima.

Više o:

KPZ Tuzla
NA VRH

Podijeli članak na