Prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH

Industrijska proizvodnja zabilježila rast od 3,8 posto

E. H.
02.02.2018 16:36

Industrijska proizvodnja u FBiH u prošloj godini u odnosu na 2016. veća je za 3,8 posto, posmatrano po područjima industrije u vađenju ruda i kamena veća je za 9,8 posto, prerađivačkoj industriji za 4,6 posto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja za 1,9 posto, navodi se u saopćenju Federalnog zavoda za statistiku.  

 - Posmatrano po oblastima industrije koje imaju značajan uticaj na kretanje indeksa industrijske proizvodnje, proizvodnja je povećana u oblastima, vađenje ugljena i lignita (10,4 posto), proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (6,5 posto), proizvodnja baznih metala (4,1 posto), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (10 posto) – dodaje se.

Također, zabilježen je i pad industrijske proizvodnje u proizvodnji prehrambenih proizvoda za 1,4 posto i proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom za 1,9 posto.

 - U strukturi Bruto dodane vrijednosti kao jednog od indikatora za računanje Indeksa obima industrijske proizvodnje značajno učešće BDV imaju proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme, vađenje ugljena i lignita, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja baznih metala, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – istaknuto je. 

NA VRH