Evropski sud: BiH kršila prava Vrhbosanske nadbiskupije

Avaz.ba

Vrhbosanska nadbiskupija dobila je spor što ga je pred Evropskim sudom za ljudska prava pokrenula protiv vlasti u BiH koje joj već petnaest godina odbijaju vratiti u posjed zgradu Gimnazije u Travniku usprkos postojanju odgovarajućih presuda lokalnih sudova, potvrđeno je u utorak iz ureda zastupnice Vijeća ministara BiH pri Sudu u Strazburu.

Evropski sud za ljudska prava tokom dana objavio je presudu kojom je utvrdio kako vlasti u Federaciji BiH moraju odmah provesti odluku Doma za ljudska prava BiH donesenu još 2003. godine kojom je naloženo da se Vrhbosanskoj nadbiskupiji vrati vlasništvo nad zgradom Travničke gimnazije, a da se iz nje izmjesti mješovita srednja škola koja je tamo useljena bez saglasnosti i dopuštenja zakonitog vlasnika.

Dom je utvrdio kako je Vrhbosanskoj nadbiskupiji tada vlast u Federaciji BiH uskratila pravo na slobodu vjere.

Dom za ljudska prava utemeljen je Dejtonskim sporazumom kao posebna i privremena pravosudna institucija, a njene zadaće kasnije je preuzeo Ustavni sud BiH.

Odlukom prema žalbi Vrhbosanske nadbiskupije Travnička gimnazija morala je biti vraćena u posjed zakonitom vlasniku najkasnije tokom 2006. godine, no to se nije dogodilo, a ta činjenica je potvrđena i presudom Ustavnog suda Federacije BiH iz 2012. godine.

U parničnom postupku vođenom pred Općinskim sudom u Travniku još je jednom potvrđena obaveza vraćanja objekta Gimnazije Nadbiskupiji, a istovremeno joj je dosuđena materijalna odšteta u iznosu od 270 hiljada konvertibilnih maraka.

Evropski sud je dosudio Vrhbosanskoj nadbiskupiji dodatnu naknadu od četiri hiljade eura na ime nematerijalne štete.

Evropski sud je istaknuo kako su na temelju njegove konačne presude vlasti u BiH dužne ne samo platiti dosuđene iznose na ime pravične naknade i troškova nego moraju pod nadzorom Vijeća Evrope utvrditi opće i posebne mjere u domaćem pravnom poretku koje će dovesti do otklanjanja utvrđene povrede prava. Sud je stoga naložio tuženoj Bosni i Hercegovini da mora odmah osigurati potpuno izvršenje odluke iz 2003. godine.

NA VRH

Podijeli članak na