PREDMET ''BOSNA'' Saslušana nova četiri svjedoka

Direktor Bašić zamolio da se zaposli medicinska sestra!?

M. AŠČIĆ
23.07.2018 10:46

Foto: Arhiv

U Općinskom sudu u Sarajevu jutros su u predmetu ''Bosna'' saslušana nova četiri svjedoka optužbe: Zlata Peševski, Dženana Alibegović, Amira Hasanović i Selma Ribić. 

Riječ je o članovima komisije koji su u ljeto 2016. godine učestvovali u prijemu novih uposlenika u Općoj bolnici u Sarajevu.

Svjedokinja Peševski potvrdila je da je bila član komsije i kazala da je od 150 molbi u najužem krugu nakon intervjua ostalo devet kandidata.

Ona je na upit tužiteljice Nermine Kulenović potvrdila da im je predsjednik komisije Elvedin Dervišević rekao da ga je tadašnji v. d. direktora Sead Bašić zamolio da se primi Sanela Karagić-Sadibašić.

Isto je potvrdila i svjedokinja Alibegović.

Svjedokinja Hasanović potvrdila je, također, da je bila član komisije i učestvovala u odabiru kandidata.

Vrednovanje kandidata vršilo se na osnovu bodovanja i intervjua, pojasnila je i ustvrdila da je bilo oko 180 prijava na konkurs.

- Znam da smo napravili prvo uži krug od 20 kandidata i znam da je bio prisutan tadašnji direktor Opće bolnice Sead Bašić. On se nije miješao u rad komisije, ali jeste na samom kraju, jer je tada bio prisutan - rekla je Hasanović.

Potvrdila je da joj je kolega Dervišević prenio da je direktor Bašić zamolio se zaposli Sanela Karagić-Sadibašić.

Tužiteljicu Bojanu Jolović je zanimalo je li iko spominjao ime Samira Turkovića, ali je ona rekla da se ne sjeća.

- Mi smo predložili devet, a direktorova je bila posljednja - rekla je Hasanović.

Ribić je dodala da je traženo tokom odabira kandidata radno iskustvo na osnovu kriterija.

- Tražili smo medicinsku sestru sa što više radnog iskustva - kazala je Ribić.

Prema njenim riječima, na drugom razgovoru, kada su bili intervjui, bio je i direktor Bašić, ali da misli da to nije bila ranija praksa.

- Zamolio je Derviševića da se primi jedna kandidatkinja Sanela Karagić-Sadibašić - istakla je Ribić.

Potvrdila je da je Sadibašić bila u užem krugu.

Tužiteljica je pitala Ribić zašto ranije u istrazi nije spominjala Karagić, ona je rekla da ih je to zamolio tehničar Dervišević zbog same ustanove i direkora Bašića. 

Na prošlom ročištu svjedoci optužbe, također članovi ove komisije, kazali su da je Bašić tražio da se zaposli Karagić-Sadibašić, ali na insistiranje Samira Turkovića, direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo.

NA VRH