Dr. Hadžimuratović: Zabrinjava šutnja akademske zajednice u Sarajevu

Patria
24.07.2018 21:47

To što je prvi doktor nauka iz oblasti dječije hirurgije u Sarajevu, u posljednjih 25 godina, nije mu pomoglo da nastavi držati nastavu na Medicinskom fakultetu u tom gradu!

Doktoru Adnanu Hadžimuratoviću, kao i grupi drugih vrhunskih ljekara nije produžen ugovor na sarajevskom Medicinskom fakultetu. Rezultat je to snažnog utjecaja dijela ljudi iz vrha Stranke demokratske akcije (SDA), koji, govore mnogi pokazatelji, pokušavaju preuzeti potpunu kontrolu nad zdravstvom u Kantonu Sarajevu, kao i obrazovnom sistemom. Sklanjaju one koji nisu politički podobni. Na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) trenutno je dr. Sebija Izetbegović, supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, dok je na čelu Univerziteta profesor Rifat Škrijelj, također kadar SDA.

Isključeni najbolji ljekari

Iz nastavnog procesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu početkom godine su naprasno isključeni redovni profesori Ismet Gavrankapetanović, Faris Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović i drugi. Iz nastave su isključeni i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent. Osim dr. Hadžimuratovića još su isključeni: Reuf Karabeg, Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Zelija Velija-Ašimi, Naser Nabil... Kao razlog njihovog isključenja sa Medicinskog fakulteta navedeno je to da su prethodno napustili KCUS. Neki od njih su prešli da rade u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, samo nekoliko stotina metara dalje od KCUS-a, optužujući dr. Izetbegović za mobing. 

Doktor Hadžimuratović objašnjava: „Nisam imao lični konflikt sa dr. Sebijom Izetbegović, sa kojom se sukobila većina drugih mojih kolega. Sa KCUS-a sam se povukao dobrovoljno, prije dvije godine. Mislio sam da sam se izmakao od problema, ali me problem dočekao na drugoj strani. Desilo se to da mi jednostavno nisu produžili ugovor na Medicinskom fakultetu kada sam trebao biti izabran u vanrednog profesora ili opet reizabran u docenta, na što sam imao zakonsko pravo.“

Najteže prihvata što su, prema svemu sudeći nezakonite smjene na Medicinskom fakultetu podržale njegove kolege ljekari. Za njega je nezamislivo da se ljekari saginju pod pritiskom politike.

„ U neformalnim razgovorima pričaju jednu priču, ali onda dižu ruku za iste te nezakonite odluke kada se one postave pred njih na Univerzitetu“, kaže dr. Hadžimuratović u intervjuu agenciji Patria.

„Čudi me da kompletna akademska zajednica prihvata ovakvo stanje. Svi šute. Niko ne diže glas. Ne mislim da su korumpirani, nego imam utisak da se boje za svoj status“.

Na mjesto dr. Hadžimuratovića na Medicinskom fakultetu, dakle na predmet dječije hirurgije, imenovan je drugi ljekar. Hadžimuratović kaže da se dr. Senad Šečić, opći hirurg, čak se nije bio prvobitno ni prijavio na mjesto na koje je sada izabran, ali se njegovo ime naprasno pojavilo na predmetu dječija hirurgija Medicinskog fakulteta u Sarajevu, samo kako bi on bio eliminisan.

Dr. Hadžimuratović je diplomirao 1987. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu je specijalizirao 1997. godine dječiju hirurgiju, magistrirao 2004., doktorirao 2012. godine. Objavio je veliki broj radova. Usavršavao se u Italiji, Egiptu, Turskoj, Austriji... Za višeg asistenta je izabran 2005. godine, za docenta 2013. u martu ove godine trebao je biti izabran za vanrednog profesora, ili ponovo reizabran u višeg asistenta. Onda se sve okrenulo naopako.

„Kada sam napustio KCUS imao sam ugovor sa Fakultetom. Otišao sam kod tadašnje dekanese prof. dr. Almire Hadžović - Džuvo, i ona mi je rekla da nema zakonske prepreke da nastavim raditi na fakultetu, bez obzira što sam napustio KCUS. Tada dolazi do smjene profesorice Hadžović-Džuvo na čije mjesto dolazi prof. dr. Amela Kulenović, koja također ubrzo biva smijenjena. Onda na čelo Fakulteta dolazi prof. dr. Semra Čavaljuga, koja kreće u čistku sa Fakulteta svih onih ljekara koji su prije toga napustili KCUS. Svi ti ljekari imaju različite pozicije na Fakultetu. Naprímjer, ja sam bio docent, i u martu mi je isticao izbor, i trebao sam biti izabran u zvanje vanrednog profesora ili reizabran u docenta. Dr. /Mehmed/ Kuliću je to isticalo za tri godine, dr. Nabilu nešto ranije, dr. Karabegu za godinu i tako dalje. Ali bez obzira na navedeno svi smo izbrisani sa nastave na Medicinskom fakultetu. Kada smo pitali zbog čega je Fakultet to uradio, dobili smo odgovor da je to odluka dr. Dželaludina Junuzovića, novog šefa Katedre hirurgije.“

„Razlog za ovakav odnos prema meni ni sam ne mogu da dokučim, na ovo vjerovatno odgovor zna samo prof. dr. Semra Čavaljuga.“

Doktor Adnan Hadžimuratović objašnjava dalje:

„Na Fakultetu prvo nisu željeli raspisati konkurs za moju poziciju, iako su to morali uraditi jer sam u martu morao definirati moj akademski status. Intervenisala je inspekcija za visoko obrazovanje koja je utvrdila neregularnost i naredila da se konkurs mora raspisati. Na tom konkursu su kao specijalne uslove naveli da kandidat mora biti zaposlen na KCUS što Inspekcija, naravno, poništi jer takva odluka nije bila u skladu sa zakonom. Oni raspišu novi konkurs, ali u tom novom konkursu stave da nemaju potrebu za nastavnikom kao što sam ja, već im treba asistent. Dakle, idu sa tim da ukinu uopće potrebu za mojom pozicijom. Inspekcija ponovo reaguje i obavještava Fakultet da ne mogu ukinuti 'potrebu' usred nastave. Nakon toga dešava se jedna vrlo otvorena demonstracija sile: Fakultet formira komisiju u sastavu prof. dr. Dželaludin Junuzović, prof. dr. Mustafa Hiroš i prof. dr. Adnana Talić, koja će na moje mjesto, dakle, mjesto dječijeg hirurga, izabrati dr. Senada Šečića, koji je opći hirurg, i koji uopće nije ranije konkurisao za tu poziciju i nikad nije bio u procesu nastave. Kada je moja advokatica zatražila pristup toj dokumentaciji, Fakultet je zahtjev odbacio“.

Izvještaj Transparency Internacional

Transparency Internacional objavio je nedavno analizu, u kojoj navodi da je SDA ovladala Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, nakon što je na čelo te najveće zdravstvene ustanove u BiH počekom 2016. imenovana dr. Sebija Izetbegović, supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Transparency navodi da je SDA nakon toga preuzela kontrolu i na Medicinskom fakultetu, kao i u Ljekarskoj komori KS.

„Tri glavna stuba sistema zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo – Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Medicinski fakultet Državnog univerziteta i Ljekarska komora Kantona Sarajevo – stavljena su pod strogu kontrolu Izetbegović, istaknute članice SDA", objavio je Transparency International u „Analizi slučaja zarobljene države u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo“.

„Jedino što mi je, nažalost, preostalo je da pravdu tražim sudskim putem, u nadi da će naš neovisni pravosudni sistem donijeti ispravnu odluku“, kaže dr. Hadžimuratović.

NA VRH