SARAJEVO Na prijedlog Ministarstva pravde

VMBiH: Izmjene i dopune Zakona o Sudskoj policiji BiH

Ovim se određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci, kao i njena ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH

Fena
07.11.2018 17:47

Foto: Arhiv

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde, utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine.

Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se radnopravni status službenika Sudske policije BiH s ostalim policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Istovremeno se određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci Sudske policije BiH, kao i njena ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Ministarstvo pravde, putem Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, dostavit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, s ugrađenim nomotehničkim sugestijama, Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Oglasi

NA VRH