ROČIŠTA Optužen za silovanje i seksualno ropstvo u Foči

Presuda Milanu Todoviću 27. novembra

Nije ranije imao iskustva s djevojkama i nije znao da se ponaša

BIRN
09.11.2018 14:29

Foto: Arhiv

Tokom iznošenja završne riječi odbrana Milana Todovića, optuženog za silovanje i seksualno ropstvo u Foči, naglasila je da nisu tačni navodi optužnice da je S-1 bila u seksualnom ropstvu.

Advokat Slaviša Prodanović istakao je da je optuženi negirao da ima veze s jednom tačkom optužnice, prema kojoj Tužilaštvo BiH tereti Todovića da je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), jednu žensku osobu “kupio” od drugih vojnika i silovao je u oktobru 1992. da bi je od decembra iste godine pa do 5. marta 1993. prisilio na seksualno ropstvo držeći je zatvorenu u nehumanim uvjetima i pri tome ju je fizički i seksualno zlostavljao.

Govoreći o drugoj tački optužnice, Prodanović je kazao da optuženi nije osporavao da je oštećena nekoliko mjeseci u određenom periodu bila kod njega.

- Nisu tačni navodi optužnice da je oštećena bila u seksualnom ropstvu - rekao je Prodanović dodavši da nije tačno da je garsonjera bila prazna i da je Todović oštećenu držao u nehumanim uvjetima.

Prema pojašnjenju odbrane, neki svjedoci potvrdili su da optuženi nije zaključavao S-1 kada je odlazio u obućarsku radnju.

Prodanović je naglasio da nije bilo hrane u dovoljnim količinama, ali da optuženi nije zabranjivao S-1 da bilo šta uzme kada je bilo hrane. Istakao je i da u zimskom periodu nije bilo ogrjeva, te “kako je bilo optuženom tako je bilo i oštećenoj”.

Odbrana je kazala da je oštećena bila mlada i lijepa kad ju je izvjesni Dragan Stanković predao.

- Optuženi se zaljubio. Nije ranije imao iskustva s djevojkama i nije znao da se ponaša - rekao je Prodanović dodavši da je optuženi, u izjavi koju je dao, kazao da je “nudio oštećenoj da se ožene i idu na selo”.   

Izricanje presude zakazano je za 27. novembar.

NA VRH