SARAJEVO Upravni odbor pozvao da se uzdrže od retorike o podjelama

Zaključci PIC-a o situaciji u BiH

PIC je podržao vladavinu prava na svim nivoima vlasti, jačanje institucija za borbu protiv korupcije i sprečavanja i borbu protiv terorizma

Piše: S. Degirmendžić

Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH da se odmah uključe u dijalog kako bi se što prije formirala zakonodavna i izvršna vlast da se uzdrže od retorike o podjelama.

PIC je podržao vladavinu prava na svim nivoima vlasti, jačanje institucija za borbu protiv korupcije i sprečavanja i borbu protiv terorizma. Zatim su sve političke aktere iz BiH pozvali da se suzdrže od osporavanja pravosudnih institucija na državnom i entitetskom nivou i da provode njihove odluke, zatim su pozvali političare na donošenje hitnih i konkretnih i drugih socioekonomskih reformi da bi se poboljšao kvalitet građana putem rješavanja nezaposlenosti, jačanja poslovnog okruženja i restrukturiranja državnih preduzeća te poboljšanje javnih usluga.

Pozvali su vlasti da prioritetno pristupe usvajanju budžeta za narednu godinu u zakonskim predviđenim rokovima da bi se osiguralo da institucije vlasti mogu raditi i ispunjavati obaveze koje imaju prema građanima.

Političari i institucije pozvani su da intenziviraju napore na poboljšanju kredibiliteta i transparentnosti izbornog procesa bez daljnjeg odlaganja. Posebno se trebaju riješiti problemi vezani za biračke odbore, tačnost centralnog biračkog spiska, brojanja glasačkih listića, jednak pristup medijima, finansiranje stranaka te zloupotrebu javnih i drugih resursa.

Što prije treba usvojiti ove promjene kako bi se osiguralo da se mogu primijeniti na narednih lokalnim izborima 2020. godine.

Upućen je poziv da se usvoje akti u vezi s formiranjem Doma naroda Parlamenta FBiH, da se riješi izborni zastoj u Mostaru, gdje je građanima više od 10 godina uskraćeno pravo da biraju svoje lokalne predstavnike, kao i da se provede odluka u predmetu ''Sejdić - Finci'' i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Zatraženo je da se osiguraju sloboda i nezavisnost medija te da se pruži podrška profesionalnim i odgovornim medijima između ostalog i putem osiguranja stabilnih i nezavisnih izvora finansiranja za javne RTV emitere.

PIC je konstatirao da je ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u koji je predvodio međunarodnu posmatračku misiju na izborima u BiH okarakterizirao izbore kao "istinski konkuretne" te je primio k znanju zabrinutost misije i lokalnih nevladinih organizacija u vezi s brojnim nepravilnostima zabilježenim širom zemlje za vrijeme odvijanja izbornog procesa.  

Upravni odbor PIC-a izrazio je stav da puna saradnja s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove uključuje i poštivanje presude koju su donijeli Haški tribunal i taj mehanizam. U tom kontekstu Upravni odbor osudio je zaključak koji je 14. avgusta ove godine donijela Skupština RS o izvještaju komisije za Srebrenicu Upravni odbor PIC-a pozvao je odmah da se uključe u dijalog kako bi se što prije formirala zakonodavna i izvršna vlast, da se se uzdrže od retorike o podjela. Osudili su i odluku Vlade RS, konstatirajući da su dešavanja u Srebrenici od 10. do 19. jula 1995. godine nesumnjivo kvalificirana kao genocid u presudama međunarodnih i domaćih sudova.  

Upravni odbor PIC-a pozdravio je izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku BiH.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je odgovorio na pitanje kako komentira činjenicu da je zastupnica Hrvatske u Evropskom parlamentu Željana Zovko kazala da bi se trebao preispitati način finansiranja OHR-a i da bi se trebao podnositi izvještaj. Incko je podsjetio da je Zovko bila „ambasadorica BiH u Španiji, Parizu i Vatikanu“, te da je sada „promijenila dres“.

Rekao je da OHR redovno podnosi izvještaje o načinu utroška novca te je odgovorio na novinarsko pitanje je li najava Zovko predstavlja jednu vrstu pritiska na OHR.

- Mislim da je to nepotrebna stvar, pošto mi transparentno radimo. Postoji neka strategija iza toga, protiv OHR-a i OHR se može zatvoriti, nije to problem, ali kada su svi uvjeti stečeni. Zbog čega gospođa Zovko to radi? Možda rezultat nije bio za HDZ kakav su neki očekivali. I Čović i Komšić su birani na isti način, sa istim zakonom i Ustavom. Neki su frustrirani, ja to razumijem, ali je prije četiri godine bio isti zakon - kazao je Incko.

U komentaru na isto pitanje Incko je kazao i da se, koliko on zna, „HDZ nije žalio na izbor Komšića, CIK ima pravo da se žali“.

- Možda da bude manje frustracija na hrvatskoj strani i da napravimo možda neki katalog svega što Hrvati imaju de facto na kantonalnom nivou, koliko imaju ministara, kao i na federalnom nivou. Da li imaju puno ministara finansija, pravosuđa i na državnom nivou, vidimo ko upravlja indirektnim oporezivanjem, koliko procenata ministara imaju i da onda pričamo o faktičkom stanju, da eliminiramo frustracije -  kazao je Incko.

On je rekao i da on smatra „da bi u duhu katoličanstva onima koji imaju manje, trebalo dati malo više“.

- Niko ne želi ništa nikome uskraćivati. Mislim da psihološki treba da Hrvati imaju malo više, a Bošnjaci malo manje i da svi budu zadovoljni. Znate onu: ''Kada čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna.'' Jer BiH je velika, veća od Belgije i Slovenije - zaključio je visoki predstavnik.

NA VRH