SARAJEVO Internoj reviziji onemogućen rad na Medicinskom fakultetu

Odbili dati na uvid dokumentaciju o plaćama i uplatama za Fond

Jedinica za internu reviziju Univerziteta će, nakon što se osiguraju potrebni uvjeti, obaviti reviziju u skladu sa zaključkom UO-a UNSA-e –

A.Nu.
06.12.2018 19:05

Medicinski fakultet u Sarajevu početkom decembra nije osigurao dokumentaciju za potrebe interne revizije, koja se trebala obaviti prema zaključku Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Kako saznajemo, interna revizija trebala se u ponedjeljak uraditi iz oblasti obračuna plaća i uplata u Fond za razvoj Fakulteta.

Glavni cilj revizije je utvrditi da li Fakultet adekvatno primjenjuje propise iz oblasti obračuna plaća, kao i Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, s fokusom na uplate u Fond.

Rukovodstvo Medicinskog fakulteta konstatiralo je da je UO UNSA-e donio zaključke, a ne odluku kojom se odobrava provođenje interne revizije. Naveli su i da “u ovom trenutku nisu spremni osigurati uvjete i ustupiti dokumentaciju za potrebe interne revizije” sve dok, kako kažu, ne dobiju instrukciju ili saglasnost osnivača, odnosno Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, nakon čega bi ustupili potrebnu dokumentaciju i osigurali uvjete za radove revizije.

- Imajući u vidu navedeni stav rukovodstva Medicinskog fakulteta, možemo konstatirati da nisu osigurani uvjeti za rad u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o internoj reviziji te sa Zakonom o visokom obrazovanju. U skladu s navedenim, Jedinica za internu reviziju Univerziteta će, nakon što se osiguraju potrebni uvjeti, obaviti reviziju u skladu sa zaključkom UO-a UNSA-e – navodi se u zaključku revizora.

NA VRH