SARAJEVO Vanredna sjednica Predstavničkog doma FBiH

Usvojen budžet Federacije BiH

K. KEŠMER
09.01.2019 21:34

Sa sjednice Predstavničkog doma

Foto: S. Saletović

21.35

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je većinom glasova budžet za 2019. godinu u iznosu od 2.653.843.356 KM.

Za budžet je glasalo ukupno 57 zastupnika, 4 suzdržano a protiv je bilo 25.

Za su bili zastupnici SDA, HDZ-a, HDZ 1990, SBB-a, PDA, A-SDA i jedan zastupnik NB-a.

Protiv su bili zastupnici SDP-a, DF-a i Naše stranke.

Suzdržani su bili zastupnici Naroda i pravde te dva zastupnika Nezavisnog bloka.

Poslije toga se izjašnjavalo o zaključcima SBB i SDP-a.

SBB je tražio da Vlada u rebalansu budžeta uvrsti i novac za namjensku industriju u Unsko-sanskom kantonu. Ovaj zaključak je usvojen sa 58 glasova za.

Klub SDP-a imao je dva zaključka. Prvi je da se nalaže Vladi FBiH da obustavi sva imenovanja iz svoje nadležnosti do imenovanja nove Vlade FBiH. Drugi zaključak je da se nalaže Vladi FBiH da u hitnu proceduru uputi izmjene zakona o plaćama kako bi se iz njega izuzeli izabrani zvaničnici te kako bi bili izuzeti od povećanja osnovica za plaće.

Oba zaključka su odbijena.

I amandmani na Zakon o izvršenju budžeta Predstavnički dom je odbio, nakon čega je sa 56 glasova za usvojen i ovaj zakon.

Usvojene su i Odluka o davanju saglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i procjene plana za 2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, Odluke o davanju saglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, te Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019. godinu.

Na kraju, zastupnici su usvojili zaključak Kluba SBB-a kojim se obavezuje Vlada FBiH da zajedno s resornim ministarstvom osiguran sredstva za lijekove za djecu oboljelu od malignih bolesti i da ta sredstva uvesti u rebalans.

21.30

Nakon pauze, Elzina Pirić je kazala da je jedan od njenih kolega iskočio iz dogovora pa je za bilo 50.

- Nismo zadovoljni pozicioniranjem USK i TK u budžetu. Dosta nam je obećanja, gradnje brzih cesta, aerodroma...ali zbog penzionera i novca za bolesnu djecu, moj kolega me nagovorio da podržimo budžet. Ali, ovo ne znači da imamo dogovor, niti većinu – navel je Pirić.

21.24 

Nakon što su zastupnici odbili svih 87 amandmana, pristupilo se glasanju za prijedlog budžeta. Elektronskim glsanjem za je bilo 50, 11 suzdržano a 22 protiv., čime bi budžet bio usvojen, ali je Damir Mašić tražio pojedinačno glasanje.

Međutim prije toga, šefica Kuba PDA Elzina Pirić tražila je pauzu zbog konsultacija. 

19.52

Vanredna sjednica Predstavničkog doma je nastavljena, a premijer Fadil Novalić kazao je da je Vlada obavila raspravu i jednoglasno odbila sve amandmane na prijedlog budžeta FBiH. 

- Vlada je usvojila zaključak, da Predstavnički dom usvoji zakon o pomoći porodicama s djecom koji je Vlada usvojila. Time ćemo to riješiti. Drugo, Vlada će prilikom rebalansa ponovo razmotriti sve amandmane. Treće, kada je u pitanju zakon o izvršavanju budžeta i te je amandmane Vlade odbila - naveo je Novalić.

Nakon toga zastupnici su krenuli u pojedinačno razmatranje amadmana odnosno glasanje o istim. Ukupno jer predloženo 87 amandmana na budžet. 

18.47

Zastupnici su okončali rasprave, a predsjedavajući Karajbić je kazao da će se sjednica nastaviti u 19.30 kada bi se trebalo glasati o budžetu.

Vlada će u međuvremenu razmatrati pristigle amandmane, a ukoliko ih Vlada odbije, poslanici koji su ih uložili imat će pravo tražiti da se o njima izjasni u Parlament.

18.39

Nakon iscrpne rasprave o budžetu FBiH tokom koje su zastupnici uložili desetine amandmana, ova tačka je završena, a sjednica je nastavljena po drugoj tački odnosno izvršenju budžeta.

U međuvremenu, Vlada FBiH će razmotriti pristigle amandmane. 

Nakon obavljenih rasprave, zastupnici će se o tačkama izjašnjavati odvojeno. 

17.32

Nakon Novalićevog izlaganja, počela je rasprava.

Sabina Ćudić (NS) tražila je od Novalića objašnjenje za povećanje stavke za plaće te ga pitala zašto Vlada Federacije, ako su tako dobri ekonomski pokazatelji, nije povećala sredstva da bi se osigurale porodiljske naknade.

- Mi ćemo uložiti amandman da to riješimo - navela je ona.

Na to je reagirala Kenela Zuko iz SDA koja je kazala da i ova stranka ima amandman na to i da već godinama radi na rješavanju tog problema.

Damir Mašić je uložio amandmane u ime Bh. bloka koji bi, kako je kazao, trebali osigurati provođenje seta antikoruptivnih zakona, koji su usvojeni prije četiri godine, ali nikad nisu stupili na snagu.

Kazao je kako je na snazi opstrukcija provođenja ovih zakona te je naglasio nužnost usvajanja amandmana da bi se konačno uhvatilo ukoštac s korupcijom.

Elzina Pirić (PDA) istakla je da budžet pokazuje da nedostaje zakon o ravnomjernoj raspodjeli javih prihoda prema kantonima.

- U dijelu kapitalnih ulaganja, koji se finansiraju iz kredita i grantova, na kraju vidimo da je ovaj budžet, odnosno njegova analitika loša. Ne vidi se tačno gdje niti kada će se izdvojiti sredstva. Navedeno je osam kapitalnih projekata, a ne vidi se kako ni od čega će se izdvojiti sredstva - navela je Pirić.

Dodala je da u budžetu nema sredstava za upošljavanje i samoupošljavanje.

- Svi pričamo o iseljavanju, a marke nema. Danas opet imamo ispred Parlamenta borce, pitanje je imamo li sredstva u ovom budžetu. Jesmo li ih dezavuirali - navela je Pirić.

Na kraju je kazala da PDA jeste glasala za hitnost, ali da će razmotriti hoće li glasati za budžet.

Azra Hadžic-Bećirspahić (SBB) je istakla da je donošenje budžeta neophodno, ali da on jeste manji.

- Određene stavke treba pozdraviti. Kao što je povećanje penzija, izdvajanje za oboljelu djecu od melanoma, kao i novac za uvezivanje radnog staža. Želim da pohvalim i veoma važno izdvajanje 13 miliona za željeznički saobraćaj. Mi ćemo podržati budžet. Ali smo predložili zaključak da se Vlada obaveže da će prilikom rebalansa izdvojiti 2 miliona za razvoj namjenske industrije u USK - kazala je Hadžić-Bećirspahić.

15.36

Nakon što je usvojen i dnevni red na kojem je prijedlog budžeta, premijer Federacije BiH Fadil Novalić obrazložio je ovaj dokument.

Prema prijedlogu, budžet FBiH trebao bi iznositi 2,65 milijardi KM.

On je kazao da se u ovoj godini može očekivati veći ekonomski rast, kao i rast zaposlenosti. Podsjetio je da je osigurano 1,5 milijardi KM za putnu infrastrukturu, da će se uskoro krenuti s realizacijom Bloka 7 u Tuzli, da namjenska industrija raste i da će sve to pomoći ekonomskom rastu.

On je istakao da se u rashodovnoj strani budžeta vodilo računa o smanjenju javne potrošnje, o discipliniranju poreznih dohodaka, a što se tiče prihoda, planirano je povećanje od poreza na dohodak i doprinosa, odnosno nastavak trenda iz prošle godine.

Rast prihoda od doprinosa, kazao je Novalić, doveo je do stabilizacije penzionog fonda te je podsjetio da će se povećati penzije.

15.24

Na današnjoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma PFBiH na dnevnom redu se našla rasprava o budžetu po hitnom postupku.

Po otvaranju rasprave o dnevnom redu vanredne sjednice za riječ se javio Damir Mašić (SDP).

- Mislimo da postoji dovoljno razloga da ovaj budžet ide u redovnu proceduru, a da od Vlade zatražimo odluku o privremenom finansiranju. Ovdje se često volimo pozivati na prethodne prakse. Posljednjih godina smo imali takve odluke. Mislim da je korektno da buduća vlada, ko god je bude sačinjavao, ima priliku da taj budžet utvrdi. Jer ljudi koji će sjediti u njoj će voditi politike koje se donesu u budžetu – naveo je Mašić.

On je naveo da će se javljati problem jer još nije popunjen ni Dom naroda, koji, također, mora usvojiti budžet.

- Pojavit će se dva različita teksta budžeta koje će Komisija onda usaglašavati - kazao je Mašić.

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić kazala je da je nekoliko razloga zbog kojih se budžet ne bi trebao donositi u hitnoj raspravi.

- Nemamo Dom naroda, neće biti javne rasprave. Ovdje sjede ljudi koji su i u Domu naroda, pa će dva puta glasati - navela je Ćudić, ističući da bi moglo biti ozbiljnih posljedica ovakve odluke.

Husein Rošić (SDA) je istakao da je bolja opcija uvijek usvojiti budžet nego odluku o privremenom finansiranju.

Nakon toga se pristupilo glasanju: 43 glasa su bila za, 11 suzdržanih, 32 protiv, čime hitni postupak nije dobio podršku.

Asim Sarajlić je nakon toga tražio pojedinačno izjašnjavanje.

SDA je bila za, HDZ za, SDP protiv, DF protiv, SBB za, Naša stranka protiv, PDA za, A-SDA za, NiP suzdržan, Nezavisni blok je bio podijeljen.

Pojedinačnim glasanjem je utvrđeno da je za bilo 55, 33 protiv i šest suzdržanih. Tako je odlučeno da se budžet razmatra u hitnom postupku.

NA VRH