SREBRENICA Zahvaljujući ekipi FUCZ-a

Očišćen put do planinskih sela Luka i Krušev Do

Hamo Zulanović, predsjednik Mjesne zajednice Luka, kazao je da je ekipa protekle noći radila do iza tri sata kako bi ušli u selo

S.Smajlović
17.01.2019 10:27

Do grada se još ne može doći automobilom

Foto: S. Sm.

Proteklih dva dana i dvije noći osmanestočlana ekipa Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) radila je s teškim mašinama na čišćenju puta do planinskih srebreničkih sela Luke i Krušev Do, koja su bila zametena snijegom više od 20 dana.

Hamo Zulanović, predsjednik Mjesne zajednice Luka, kazao je da je ekipa protekle noći radila na probijanju do Kruševog Dola i tek su jutros iza tri sata ušli u selo.

 - Hrabra ekipa FUCZ-a, s dvije velike mašine, radila je bez predaha dva dana i dvije noći. Jučer ujutro stigli su u Luku, a jutros u Krušev Do. Nakon probijanja, ista ekipa je za 150 povratnika ova dva sela dostavila pakete prehrambeno-higijenskih proizvoda, najpotrebnijih lijekova i drugih osnovnih potrepština - pojasnio nam je Zulanović.

Kaže da se do grada još ne može doći automobilom, a sada je na JKP „Polet“ iz Srebrenice, koje je zaduženo za održavanje ovog putnog pravca, da kolovoz dovede u stanje za normalno odvijanje saobraćaja.

U Luci i Kruševom Dolu već su sačinjeni spiskovi za dopunu zaliha hrane, koju će po jedna ekipa iz svakog sela terenskim vozilom dovesti iz grada.

Iako je ekipa FUCZ-a bila osposobljena za evakuaciju teških bolesnika do prve zdravstvene ustanove, za tim nije bilo potrebe jer su djeca i stari ovih sela u dobrom zdravstvenom stanju.

NA VRH