FENOMENI „Svestrani“ mladi član Stranke demokratske akcije iz Sanskog Mosta

Supermensur je i vladin i nevladin

Bavi se Mensur, uz politički angažman unutar stranke, i kvalitetom vode, organizacijom novogodišnjih turnira, i muškim i ženskim nogometom, socijalnim radom

E. TRAKO
02.02.2019 18:07

Seferović: Zavidan CV

Svaki poslodavac bi danas poželio da u svojoj firmi ima čovjeka kao što je Mensur Seferović, mladi jurišnik Stranke demokratske akcije (SDA) iz Sanskog Mosta. Nema potrebe u kompaniju zapošljavati dvadeset ljudi, dovoljno je zaposliti Seferovića kojeg u njegovom Sanskom Mostu već zovu SuperMEN(SUR). 

Ovaj nadimak nije dobio ni po kakvim nadljudskim moćima, nego zbog broja funkcija koje trenutno obavlja ili je obavljao. Kada čovjek, onako na prvu, pogleda njegovu bogatu biografiju ili CV, ne može, a da ne ostane zapanjen.

Popravlja mobitele, ali isključivo iPhone

Bavi se Mensur, uz politički angažman unutar stranke, i kvalitetom vode, organizacijom novogodišnjih turnira, i muškim i ženskim nogometom, socijalnim radom. To je čovjek koji istovremeno obavlja ozbiljne funkcije u svojoj stranci i nalazi se na čelu ili u Skupštini Vijeća mladih Federacije BiH, dakle u nevladinom sektoru. I vladin i nevladin.

Ne može Seferović biti obični darovalac krvi, on i kada daje krv, mora biti predsjednik.

Funkcije uz koje se vezalo ime „svestranog“ Mensura Seferovića su:

direktor distribucije i kvaliteta vode u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most, vijećnik SDA u Općinskom vijeću Sanski Most, šef Kluba vijećnika SDA Sanski Most, član Komisije za mlade pri Općinskom vijeću Sanski Most, politički sekretar Općinskog odbora SDA Sanski Most, predsjednik Asocijacije mladih SDA, član Predsjedništva Asocijacije mladih SDA, član Izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA, delegat Nogometnog saveza BiH, predsjednik Sekcije dobrovoljnih darovalaca krvi Crvenog križa Sanski Most, potpredsjednik Uprave NK „Podgrmeč“, član Uprave ženskog nogometnog kluba „Sana“, član Upravnog odbora JU „Komunalni općinski fond za infrastrukturu Sanski Most, organizator novogodišnjeg turnira u malom nogometu, predsjednik Skupštine Vijeća mladih Federacije BiH, član Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Sanski Most“, aktivista Centra za izgradnju mira Sanski Most, sve ovo je trenutno ili u prošlosti bio Mensur Seferović iz Sanskog Mosta.

Po čaršiji u Sanskom Mostu se priča da Seferović u slobodno vrijeme, kojeg izuzetno rijetko ima zbog silnih obaveza i upravnih odbora, popravlja i mobilne telefone.

- Ali isključivo iPhone i onda podatke prosljeđuje svom šefu Asimu Kamberu – priča se u veselom društvu u hotelu „Sanus“.

Pozvali smo i Seferovića te zatražili komentar.

- Oprostite, na jednom sam sastanku, ako može za 15 minuta da vas pozovem – ljubazno je odgovorio Seferović.

Dobro je da zna na kojem je sastanku

Naravno da smo imali razumijevanja za čovjeka, pa on u rokovnik mora pisati čega je sve član i kojeg upravnog odbora. Dobro je da zna na kojem je sastanku pa da, umjesto o kvalitetu vode, ne priča o sljedećem kolu kantonalne nogometne ženske lige i nogometašicama „Sane“.

- To su sve zlonamjerne konstrukcije prema meni i mom imenu. Pola tih funkcija ja više ne obavljam. Isključio sam se iz nogometa, rekao sam, eto, neka sada neko drugi bude tu. Ja sam u Vijeću mladih samo htio da pomognem omladini, da se više aktiviraju – kazao je nakon 15 minuta Seferović.

Na pitanje kako je moguće da u isto vrijeme bude dio vlasti i član bilo kojeg udruženja iz nevladinog sektora, odgovara - šta je tu čudno.

Oglasi

NA VRH