SKANDAL Odlukom Sifeta Kukuruza, pomoćnika ministrice obrazovanja KS

Stomatologija na udaru, KCUS nagrađen!

Kukuruz tražio da Ministarstvo obrazovanja iz budžeta isplaćuje 40 posto na plaću svim doktorima s KCUS-a koji rade na Medicini, kao i razliku u toplom obroku

A. NUHANOVIĆ
05.02.2019 15:18

Kukuruz: Radi prema instrukcijama; Ajanović: Pomoćnik ministra je neprincipijelan

Foto: Arhiv

Čak 135 profesora, asistenata, zdravstvenih i administrativnih radnika te ostalog osoblja Stomatološkog fakulteta s klinikama u Sarajevu naći će se ovih dana u diskriminiranom položaju u odnosu na kolege s ostalih fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Posljedica je to provedbe Zakona o visokom obrazovanju, Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo i odluke o prelasku na trezorski način poslovanja UNSA-e i svih sarajevskih fakulteta te njihove integracije. Sa Stomatološkog fakulteta upozoravaju da će ostati uskraćeni i za novac koji su zaradili vlastitim radom - pružanjem stomatoloških usluga.

Različiti aršini

Posljedice novih odredbi neće osjetiti svi. Pošteđeni su, čak i nagrađeni, uposlenici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), koji rade i na Medicinskom fakultetu. Njih je, prema želji direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, pripazio Sifet Kukuruz, pomoćnik ministrice obrazovanja KS Zinete Bogunić.

Mahinacije u režiji Kukuruza najbolje se ogledaju u tome što je on, koristeći svoju poziciju, dao mišljenje da “Ministarstvo obrazovanja KS isplaćuje 40 posto neto plaće akademskog osoblja iz budžeta doktorima s KCUS-a, njih 107, koji rade na Medicinskom fakultetu, kao i razliku u toplom obroku”. Tolika sredstva im se isplate iako na Fakultetu provedu tek pola sata dnevno.

S druge strane, istom instrukcijom Kukuruza, uposlenicima Stomatološkog fakulteta s klinikama koji obavljaju nastavnu i zdravstvenu djelatnost, uskraćuje se pravo da koriste dio sredstava koja su dobivali od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZO), a s kojim ovaj fakultet ima potpisan ugovor o sufinansiranju plaće na ime obavljanja zdravstvene djelatnosti za 199 zaposlenika.

Rečeno je da se od sada njima za takve usluge “isplaćuje iz vlastitih sredstava, a ne iz tranše ZZO-a”. Inače, 135 zaposlenika Stomatologije obavlja nastavnu i zdravstvenu djelatnost, a 82 samo zdravstvenu djelatnost.

Finansijska šteta

Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta s klinikama, naglasio je u izjavi za “Avaz” da su sredstva iz ZZO-a KS predviđena za zdravstvenu djelatnost te da će sada Fakultetu biti onemogućeno njihovo korištenje u punom kapacitetu, čime mu se nanosi finansijska šteta, jer se traži da se to isplaćuje iz vlastitih sredstava iako su sredstva osigurana iz drugog izvora.

- Poznata je neprincipijelnost pomoćnika ministra za visoko obrazovanje Kukuruza, koji u skoro svim svojim postupcima pokušava naći način da nanese štetu Stomatološkom fakultetu s klinikama kako sa spomenute pozicije, tako i sa pozicije člana Upravnog odbora UNSA-e, dok je nepoznato prema čijoj direktivi i s kojim razlozima ima takav stav. Njegovu “dobronamjernost” i “stručnost” najbolje može tumačiti rektor UNSA-e, kao i “kvalitet” njegovih rješenja - kazao je Ajanović.

 Svezat će nam ruke   

- Ovakva odluka za druge fakultete znači rast primanja od najmanje 50 posto, a za nas da plaća ostaje na istom, dok će biti manja za administraciju Fakulteta. Osim toga, svezat će nam ruke, jer nam u budžetu nisu odobrili sredstva za nabavku materijala i druge troškove poslovanja, odobren je samo dio sredstava za režijske troškove. Ovakvim pristupom ukidaju nam se već osigurana sredstva ZZO-a KS, sami moramo finansirati nabavku materijala – komentari su sa Stomatologije.

NA VRH