CIKBiH Dodijeljeno 50 mandata za Dom naroda FBiH

Nedostaju jedan Bošnjak, pet Srba i dva delegata iz reda ostalih

Već naredne sedmice CIK će krenuti u drugi krug posrednih izbora, na način da će nedostajuće delegate pokušati imenovati iz drugih kantonalnih skupština

S. DEGIRMENDŽIĆ
09.02.2019 20:31

CIKBiH: Utvrđeni rezultati za svih deset kantona

Centralna izborna komisija s jučerašnjim danom utvrdila je rezultate i dodijelila mandate u Domu naroda Parlamenta FBiH iz svih deset kantona. Na ovaj način završen je prvi krug posrednih izbora, a kada odluka CIK-a o rezultatima tih izbora postane pravosnažna, a to će se desiti nakon dvodnevnog roka za žalbe, onda će Komisija primjenom odredbi člana 10.16 Izbornog zakona BiH izvršiti preraspodjelu nedostajućih mandata u Dom naroda PFBiH. 

Drugi krug

U prvom krugu posrednih izbora od 58 potrebnih delegata u Domu naroda mandati su dodijeljeni za njih 50. To znači da će se u drugom krugu pokušati dodijeliti mandati za još osam delegata. Inače, u Domu naroda FBiH klubovi Bošnjaka, Srba i Hrvata broje po 17 delegata, dok ih Klub ostalih broji sedam. Trenutno u Klubu Bošnjaka nedostaje jedan delegat, koji nije izabran iz Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona, jer nije ni bilo Bošnjaka izabranih u toj skupštini.

U Klubu Srba nedostaje pet delegata, kojih ili nije bilo nikako ili nije bilo u dovoljnom broju u Zapadnohercegovačkom, Sarajevskom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu.

U Klubu ostalih od potrebnih sedam nedostaju dva delegata, jer u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, gdje je trebao biti izabran po jedan delegat koji se izjašnjava kao ostali, među izabranima nije bilo takvih.

Već naredne sedmice CIK će krenuti u drugi krug posrednih izbora, na način da će nedostajući delegati biti birani iz drugih kantonalnih skupština. Oni će se birati tako da će se mandati dodijeliti neizabranima kantonalnim poslanicima koji budu imali najviši količnik, koji je utvrđen nakon objave rezultata izbora u oktobru prošle godine.

Rok u četvrtak  

To, međutim, neće biti i jedini kriterij, jer će se u tom procesu gledati i na to je li broj delegata iz određenog naroda proporcionalan broju stanovništva u tom kantonu.

To znači da, primjerice, ako neki kandidat za delegata bude imao najviši količnik u svim kantonima, osim toga vodit će se računa i o tome je li taj kanton u odnosu na broj stanovnika već dao dovoljan broj delegata iz određenog naroda.

Očekuje se da će drugi krug posrednih izbora biti završen najranije do četvrtka naredne sedmice, jer će se na sve odluke koje CIK donese u međuvremenu morati ispoštavati žalbeni rokovi od dva dana. U tom slučaju CIK bi nakon drugog kruga u četvrtak mogao potvrditi rezultate izbora za Dom naroda. To znači da bi sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH mogla biti sazvana za naredni petak.

I nakon drugog kruga nedostajat će Srba  

Klub Srba neće moći biti popunjen ni u drugom krugu, jer će ih i nakon toga nedostajati još tri. Očekuje se da CIK donese poseban akt koji bi omogućio da se nedostajući delegati u tom klubu biraju s lista neizabranih kandidata. Ali, donošenje tog akta ne mora uslijediti odmah nakon drugog kruga posrednih izbora i Dom naroda može se konstituirati i prije toga.

Klub Bošnjaka  

SDA: Elvedin Mušanović, Aljoša Čampara, Hadis Jusić, Fahrudin Skopljak, Jasmin Duvnjak, Alisa Hajdarović, Nijaz Musić i Jasenko Tufekčić

SDP: Samir Suljević, Dževad Hadžić i Jasminko Kapić

SBB: Senad Ahmetović i Zvonko Marić

A-SDA: Hajrudin Halilović i Ramo Isak

PDA: Senad Alić

Klub Hrvata

HDZ: Ilija Ilić, Marko Saraf, Zdenka Džambas, Ilija Nakić, Ivo Tadić, Tomislav Martinović, Damir Džeba, Iva Raguž, Marija Iličić, Zdravko Bešlić, Tomislav Mandić, Ivan Ivić i Stipan Šarac

Naša stranka: Damir Marjanović

Laburistička stranka: Anel Šahinović

Demokratska fronta: Boris Krešić

Goraždanska priča: Edim Fejzić

Klub Srba

SDP: Ljubinka Anastasijević, Igor Stojanović, Slađan Ilić, Žarko Vujović, Mladen Simić i Vesna Saradžić

SDA: Smiljana VIteškić

Liberalna stranka: Daliborka Milović

SNSD: Goran Broćeta, Dragana Damjanović i Drago Puzigaća

SNS: Duško Radun

Klub Ostalih

SDP: Segmedina Srna Barjamović 

Naša stranka: Vibor Handžić i Mirela Trepanić

Laburistička stranka: Rasim Kantarević

Demokratska fronta: Sandra Imširović

Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara uputila je molbu CIK-u apelirajući na maksimalno moguće ubrzanje procedura završetka procesa popune tog doma.

NA VRH