ISTRAŽUJEMO Šta sve propisuju pravila Međunarodnog suda

Karadžić bi mogao u Sheveningenu čekati i duže od godinu

Propisano je da se mora uzeti u obzir i „blizina osuđenikovih srodnika“, te da zatvorski uvjeti budu u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava

M. KUKAN
24.03.2019 18:00

Sheveningen: Sud naročito obraća pažnju na geografsku udaljenost između država izvršenja kazni i bivše Jugoslavije

Dok se čeka odluka o tome gdje će ratni zločinac Radovan Karadžić izdržavati doživotnu kaznu zatvora, istražili smo šta nalažu pravila Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), odnosno sadašnjeg Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MICT) u Hagu.

Diplomatski proces  

Kako se može doznati iz njih, nije isključeno da Karadžić iza rešetaka Sheveningena ostane i duže od godinu.

- Imperativ je da se osuđeni prebace iz pritvorske jedinice što je prije moguće nakon osude. Ali, to je diplomatski proces i u većini slučajeva potrebno je nekoliko mjeseci da se procedura završi. Moguće je da prođe i duže od godinu prije nego što se dobije konačni odgovor - pokazala je dosadašnja praksa.

Propisano je da se državama izvršenja kazni šalje ovjerena kopija presude, izjava koja naznačuje koliko je kazne već odslužio, kao i ostale bitne informacije koje država može tražiti. Među njima su informacije o ponašanju u pritvoru, procjena prijetnji i rizika te informacije o medicinskom i psihičkom stanju osuđenoga.

Uputstvom o postupku kojim se određuje u kojoj će državi osuđenik izdržavati kaznu propisano je i da se „mora uzeti u obzir blizina osuđenikovih srodnika te mu se dopušta da zatraži i mišljenje osuđenika ili Tužilaštva“.

- Sud naročito obraća pažnju na geografsku udaljenost između država izvršenja kazni i bivše Jugoslavije. Geografska nepristupačnost može spriječiti porodicu i prijatelje da posjećuju zatvorenike. Izvršenje kazni također zahtijeva da zatvorski uvjeti budu u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava – navodi se u pravilima Suda.

  • Ako bi Karadžića predsjednik države gdje bude služio kaznu odlučio pomilovati, on bi mogao biti prebačen u drugu državu
    Ako bi Karadžića predsjednik države gdje bude služio kaznu odlučio pomilovati, on bi mogao biti prebačen u drugu državu

Ko će odlučivati

Kada je o Karadžiću riječ, bitno je naglasiti i kako postoji pravilo da se mora osigurati „odgovarajuće rješenje potencijalnih sukoba između državnih zakona o pomilovanju i ublažavanja kazni i primata očuvanja ovlasti predsjednika Suda, odnosno Mehanizma, nad kaznama koje je izrekao Haški tribunal“.

Prema ustavima niza država, predsjednici tih država mogu odlučivati o pomilovanju. Praktično, ovisno o zemlji u kojoj Karadžić bude služio kaznu, teoretski postoji šansa da se donese odluka o eventualnoj „podobnosti“ zločinca da bude pušten. Takvo što kosilo bi se s haškim pravilima i predsjednik Mehanizma mogao bi odlučiti da Karadžić bude prebačen u drugu državu na daljnje izvršenje kazne. 

Gdje će robijati bit će tajna sve dok ne bude izručen  

Da bi bila garantirana sigurnost osuđene osobe i pratećih sigurnosnih službenika tokom premještaja i da bi se spriječilo bilo kakvo uplitanje u sigurnost i provedbu premještaja u državu izvršenja kazni, ne smije biti javnog spominjanja premještaja dok se on uspješno ne obavi. Praksa je i da, iako u tom trenutku položaj države izvršenja kazni postaje javan, Sud ne otkriva tačnu lokaciju zatvora u državi izvršenja kazne.

- Jednom kada se osuđenik prebaci, primjenjuju se nacionalni zakoni o zatvorima kao što je određeno u sporazumima o izvršenju kazni, ali izvršenje kazne je predmet nadzora predsjednika Suda, odnosno Mehanizma - propisano je u Hagu. 

Diskreciono pravo predsjednika

Statutom Međunarodnog suda precizirano je i da se predsjednik Mehanizma u slučaju odlučivanja o pomilovanju ili ublažavanju kazni konsultira s drugim sudijama. No, nije obavezan prihvatiti njihova mišljenja.

Komentari

NA VRH