SARAJEVO Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Berton: Korupcija predstavlja ozbiljan problem za BiH

Istakao je da je uspješno suzbijanje korupcije vrlo složen proces i da zahtijeva snažno pravosuđe, sveobuhvatan zakonodavni okvir, moderne tehnologije, ali i angažiranje građana

Fena

Berton na današnjoj konferenciji


Iako su vlasti u Bosni i Hercegovini poduzele određene pozitivne korake ka suzbijanju korupcije zbog čega je postignut neki napredak u tom polju, korupcija i dalje ostaje široko rasprostranjena, kazao je šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Brus Berton (Bruce) na godišnjoj konferenciji pod nazivom "Prevencija korupcije kroz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija", koju je danas u Sarajevu organizirala Misija OSCE-a u BiH.

Berton je istakao da je uspješno suzbijanje korupcije vrlo složen proces i da zahtijeva snažno pravosuđe, sveobuhvatan zakonodavni okvir, moderne tehnologije, ali i angažiranje građana Bosne i Hercegovine. 

Pojasnio je da korupcija predstavlja ozbiljan problem za BiH, jer narušava povjerenje javnosti u politički sistem, odbija investicije i rasipa javne resurse.

Berton je podsjetio da se BiH nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 država koje su bile uključene u istraživanje organizacije "Transparency International". Istakao je da je fokus konferencije na načinima korištenja informacionih tehnologija te da će stručnjaci iz institucija Slovačke i Crne Gore predstaviti najbolje primjere iz prakse.

Berton je zaključio da je borba protiv korupcije kompleksan, ali i dugotrajan proces te je izrazio želju da uvjeri građane BiH da će Misija OSCE-a u BiH ostati partner na tom polju.

Ambasador Republike Slovačke u BiH Martin Kačo naglasio je da je korupcija prisutna i unutar Evropske unije te da niti jedno članstvo u međunarodnim institucijama ili organizacijama ne nudi imunitet od korupcije. Posjetio je na slučaj brutalnog ubistva novinara koji je istraživao slučajeve korupcije na najvišem nivou vlasti, nakon čega je smijenjena vlada.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH Hasim Šabotić pozvao je pravosudne institucije da rade svoj posao u domenu kažnjavanja počinilaca koruptivnih krivičnih dijela te dodao da će dati sve od sebe da preventivnim alatima uspostave sistem u institucijama koji će mogućnost za tu pojavu svesti na najmanju moguću mjeru.

Istakao je da im je primarni cilj podići svijest o važnosti prijavljivanja korupcije u institucijama BiH, ali i prezentirati mogućnosti koje pruža Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH.

- Pravosudni sistem u BiH je osnovna karika u borbi protiv korupcije sa isključivim fokusom na tužilaštva. Naša rak-rana su tužilaštva - kazao je.

Načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore Dušan Polović kazao je da su informacione tehnologije stavili u punu upotrebu u borbi protiv korupcije.

Naglasio je da je Crna Gora prepoznala potrebu ulaganja u informacione tehnologije u toj sferi te da su njihova iskustva vrlo dobra.

Na konferenciji učestvuju predstavnici relevantnih institucija, entitetskih vlada, kantona, općina, te predstavnici antikorupcionih timova i tijela, međunarodnih organizacija i civilnog društva. 

NA VRH

Podijeli članak na