RAZMATRANJA O nacrtu zakona, izmjenama i dopunama

U parlamentu RS rasprava o rezervnom sastavu policije

Dragan Lukač je rekao kako je predviđeno da policijski službenici sa srednjom i višom stručnom spremom dobiju dodatnu naknadu

Fena
17.04.2019 06:52

Sa jedne od prethodnih sjednica

Foto: Arhiv

Poslanici Narodne skupštine RS razmatrat će danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji su izazvali dosta polemike i suprotstavljenih stavova u javnosti.

Razmatrat će se, između ostalog, i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, kojima se dodatno ukidaju administrativne barijere kada su u pitanju uslovi za nabavljanje oružja. 

Prethodno se očekuje rasprava o nacrtima zakona o pečatima organa i institucija RS, zaštiti od požara te o sigurnosti kritičnih infrastruktura u RS.

Tokom jučerašnjeg rada poslanici Narodne skupštine razmatrali su Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi. 

Tim zakonskim rješenjem predloženo da se rok za usklađivanje broja zaposlenih u gradskoj, odnosno općinskoj upravi produži do 30. juna 2021. godine.

U obrazloženju je predlagač naveo da je to bila sugestija Saveza općina i gradova u RS, a na osnovu prijedloga iz jedinica lokalne samouprave. 

Savez je kao razlog za produženje roka naveo da općine, koje imaju obavezu usklađivanja broja zaposlenih, nisu u mogućnosti da tu obavezu izvrše u zakonom propisanom roku, te da bi im optimalan rok bio dvije godine.

Parlamentarci su završili raspravu o prijedlozima zakona o radio – amaterizmu, zaštiti od nejonizujućih zračenja, te izmjenama i dopunama Zakona o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – po hitnom postupku.

Entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač je rekao da je predviđeno da policijski službenici sa srednjom i višom stručnom spremom dobiju dodatnu naknadu od 10 posto prosječne plate u MUP-u, ostvarene u proteklom mjesecu.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini taj prijedlog zakona, Lukač je rekao da su razlozi za donošenje tog akta, između ostalog, sigurnosna situacija u RS, nedostatak policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom, te migrantska kriza.

Komentari

NA VRH