VLADA FBiH Program utroška sredstava tekućeg transfera

''Željeznicama Federacije'' 22 miliona KM

Avaz.ba
18.04.2019 12:14

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u visini od 22.000.000 KM.

Svrha programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombiniranog saobraćaja po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinirani saobraćaj te finansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, po sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske.

JP ''Željeznice Federacije BiH'' d.o.o. Sarajevo bit će raspoređeno 19.300.000 KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i 2.000.000 KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja i 100.000 KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja. Za učešće Federacije BiH u sufinansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije namijenjeno je 600.000 KM.

Korisnicima transfera sredstva će biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari

NA VRH