REAKCIJE Osudila potez Ambasade SAD

Udruženje sudija u FBiH: Izjava Ružice Jukić nesmotrena i neprimjerena

Avaz.ba

Izjava Ružice Jukić, članice VSTV-a (potpredsjednice), u kojoj Jukić kaže da ''osuđuje potez Ambasade SAD'', da se ''time Ambasada SAD miješa u rad pravosuđa'', da ''pozivaju trećerazredne službenike na prijeme'', predstavlja nesmotren i neprimjeren nastup jednog sudije, koji pri tome, kao član VSTV-a treba da se zalaže za jačanje pravosuđa i njegove nezavisnosti i da u ostvarenju tih ciljeva podržava pomoć svih dobronamjernih aktera. 

- Udruženje sudija u FBiH, ali i druga udruženja sudija i tužilaca u BiH su u svom osnivanju 1996/7., kao i u narednom periodu imali dugogodišnju podršku Udruženja pravnika za centralno-evropsku i euroazijsku pravnu inicijativu - ABBA CEELI, koja asocijacija je pomagala domaćim kadrovima u unapređenju profesionalnih standarda, potrebi udruživanja radi zaštite tih standarda, kao i razvijanju svijesti o potrebi većeg angažmana sudija i tužilaca u uspostavljanju novog izmijenjenog sistema nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa - navodi se, nadalje, u saopćenju.

Iz Udruženja Sudija u FBiH podsjećaju da je to udruženje uz podršku ABBA CEELI-a, pokrenuo reformu osnivanja entitetskih VSTV-ova (reakcije Udruženja sudija u FBiH 1998 god. prilikom izbora sudija od izvršne vlasti), a zatim ujedinjenje entitetskih Vijeća u jedinstveni VSTV, koji i danas djeluje i čiji član je već u drugom mandatu i kolegica Ružica Jukić.

Ističu kako je to samo jedan primjer djelovanja vlade SAD na pružanju pomoći domaćim entuzijastima iz reda sudija i tužilaca, da svojim snagama djeluju na unapređenju profesionalnih kapaciteta u cilju ostvarenja nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa.

- To je naročito došlo do izražaja kod donošenju Zakona o VSTV-u, kojim je uspostavljeno nezavisno tijelo (VSTV) čiji je zadatak bio da spriječi utjecaj politike na procese izbora i imenovanja sudija i tužilaca, da pruži sudijama i tužiocima fer i pravedan disciplinski postupak, kao i postupak razrješavanja sa sudijske i tužilačke funkcije - navodi se u saopćenju.

Iz Udruženja, nadalje, podsjećaju da je vlada SAD svojim projektima raznih edukacija, sprečavanja i zaštite sudija i tužilaca od korupcije u pravosuđu..., ali i finansijskom podrškom obnovi infrastruktura u pravosuđu, dala nemjerljiv doprinos.

- Međutim, smanjivanjem svog djelovanja u proteklih desetak godina, vjerovatno procjenom da smo mi u dovoljnoj mjeri osposobili svoje kapacitete kompetentnim i profesionalnim kadrovima da samostalno nastave održavati taj novi reformirani sistem, nažalost, ostavio se prostor u kojem se pokazalo da sistem ipak nije bio savršen, ili je malo vremena ostavljeno da se izgrade potrebni kadrovski kapaciteti, jer se u praksi prepoznala nekompetentnost i neprofesionalizam ne samo u sudovima i tužilaštvima, već i u tijelu koje je trebalo da bude nosilac nastavka reformi - precizira se.

Kako se navodi, tako je i došlo da pada povjerenja javnosti u pravosuđe na cijelom prostoru BiH.

- Ali za pad povjerenja javnosti u pravosuđe na cijelom prostoru BiH, odgovoran je, prije svih, VSTV, sa svim bivšim i sadašnjim članovima, ali to ne opravdava ni profesionalnu zajednicu u cjelini koja nije dovoljno uporno djelovala, kako putem općih sjednica u sudovima, tako i na kolegijima u tužilaštvima.

Udruženje sudija u FBiH smatra da odgovornost dijele i brojna udruženja (uključujući i US FBiH), koja nisu jedinstvenim nastupom dovoljno snažno branili u svojim redovima profesionalne standarde, pa i prilikom izbora članova VSTV-a.

Udruženje sudija FBiH, istovremeno, odaje priznanje pojedincima iz reda sudija koji su svojim ličnim angažmanom i dostojanstvenim javnim istupima pokazali hrabrost i odvažnost, te time doprinijeli da se održi nada u mogućnost promjena.

- U tom cilju podržavamo veći angažman kako Evropske Komisije, tako i Ambasade SAD, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i svih dobronamjernih vanjskih i unutrašnjih faktora, posebno na širokoj raspravi o Izmjenama zakona o VSTV-u, uz napomenu da VSTV i prilikom izrade svog prijedloga Izmjena zakona o VSTV-u koji je dostavio u Ministarstvu pravde BiH, nije provodio širu raspravu u profesionalnoj zajednici, pa Udruženje sudija FBiH iako je u više navrata izražavao spremnost za saradnju u tim aktivnostima, nije imao prilike za to - navodi se u saopćenju.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na