AKCIJE Na području cijele Federacije BiH

Federalne inspekcije utvrdile da stotinu subjekata nije izdavalo fiskalne račune

Apel građanima da uočene nepravilnosti prijave

N. Če. / Avaz.ba
05.07.2019 16:24

Akcija Federalne inspekcije

Foto: Arhiv

Od 17. maja pa zaključno sa 4. julom, federalni inspektori izvršili su 1.902 inspekcijska i 21 kontrolni nadzor.

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog, Bosanskopodrinjskog, Srednjobosanskog i Kantona 10 utvrđeno je 1.186 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1.186 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 1.706.110 KM.

Na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, utvrđeni iznos za naplatu je ukupno 177.245 KM, dok je izrečeno 114 upravnih mjera. Izdato je i 55 privremenih zabrana za rad.

Od 696 kontroliranih privrednih subjekata, stotinu ih nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

U periodu od 18. marta do 4. jula ove godine, inspekcijski nadzori vršeni su u svih 10 kantona u Federaciji BiH. U ukupno 4.675 izvršenih inspekcijskih nadzora utvrđeno je 2.899 prekršaja.

Pojačani inspekcijski nadzori vrše se radi suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori vrše se u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova i u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Pojačane inspekcijske aktivnosti nastavit će se u kontinuitetu na cijeloj teritoriji FBiH.

- Apeliramo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP: telefon za prijave 033/22 66 44, e-mail [email protected], ili poštom na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo - navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Komentari

NA VRH