SARAJEVO Održana sjednica Vijeća ministara

EU sa 71,2 miliona eura podržala državni program aktivnosti za BiH

M.Aš./Avaz.ba
05.08.2019 15:07

Vijeće ministara

Foto: Avaz Arhiva

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas na sjednici u Sarajevu prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu, čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura bit će osiguran iz budžeta institucija BiH.

Podrška razvoju

Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama i progresivnom usklađivanju ovih oblasti s aquisom. 

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe je šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku od tri godine. 

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2018.–2020. godine, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.

U prošloj godini završena su 33 projekta, dok je nastavljena implementacija 85 projekata u vrijednosti od oko milijardu KM. Istovremeno, 27 projekata je iz statusa „kandidirani“ prešlo u fazu implementacije, uz pet naknadno prijavljenih projekata, koji su završeni u prošloj godini.  

Program javnih investicija

U Program javnih investicija u periodu 2018.–2020. godine uključen je 251 projekt, ukupne vrijednosti milijardu i 992,52 miliona KM, od čega se milijardu i 309,51 milion odnosi na 154 projekta u realizaciji, a 683,01 milion KM na 97 kandidiranih projekata.   

Državna vlada usvojila je i dokument Ekonomski trendovi – izvještaj za 2018. godinu, u kojem se navodi da je BiH u tom periodu ostvarila ekonomski rast viši od tri posto, što je na nivou rasta od prethodne godine.

Ekonomski rast ostvaren je zahvaljujući povećanju u okviru svih kategorija BDP-a, kaže se u dokumentu koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

NA VRH