HLJEB SA HILJADU KORA U okviru koncerna „Elektroprivreda BiH“ posluje sedam rudnika

Činjenice o sedam rudnika: 8.200 rudara u Koncernu "Elektroprivrede" 1.250 KM prosječna plaća

Ukupni dug rudnika prema Poreznoj upravi iznosi 451,1 milion KM

M.Aš. / Avaz.ba
14.09.2019 20:11

Rudari rudnika Zenica

Foto: Avaz Arhiva

U okviru koncerna „Elektroprivreda BiH“ posluje sedam rudnika, u kojima je  zaposleno oko 8.200 rudara.Radi se o rudnicima Zenica, Breza, Gračanica, Kakanj, Đurđevik, Kreka i Abid Lolić - Han Bila. Ukupni dug rudnika prema Poreznoj upravi iznosi 451,1 miliona KM.

Najveći dužnik je Rudnik Kreka, s ukupno 133,4 miliona maraka duga za porez, dok je Rudnik Zenica,kojem su bili blokirani računi, dužan 140,1 milion KM.Indikativno je, međutim, da uprave ovih rudnika od 2009. do 2015. godine nisu uplatile ni marku poreza.

Međutim, bez obzira na nerad uprava, rudari svake godine iskopaju tone uglja i premaše plan.No, kada su u pitanju plaće, prosječna iznosi 1.250 maraka, a rudari sa 40 godina radnog staža idu u penziju. Kada se radi o  otpremninama u slučaju nesreće, sve zavisi od stepena povreda i kreću se od 1.000 do 7.000 KM.

S druge strane, visina otpremnine u slučaju smrtnog slučaja zavisi od nagodbe porodice s upravom rudnika.Naprimjer, porodicama koje su izgubile najdraže u rudarskoj nesreći „Raspotočje“ 2014. godine je isplaćeno po 20.000 KM.

Tačnije, supruge, djeca i roditelji poginulih rudara, prema tom dogovoru, dobili su po 20.000 KM, a braća i sestre, prema obligacionom pravu, po 7.000 maraka.

Rudnici u brojkama

1. Sedam rudnika posluje u Koncernu „Elektroprivrede BiH“ i to rudnici Zenica, Breza, Gračanica, Kakanj, Đurđevik, Kreka i Abdi Lolić-Han Bila

2.Zaposleno je 8.200 rudara. Najviše ih je u rudnicima u Zenici i Kaknju.

 U rudniku Zenica u tri jame je zaposleno oko 2.500 rudara.

3. Rudnici su dužni Poreznoj upravi FFBiH 451 milion KM. Najveći dužnik je rudnik Kreka s 133,4 miliona KM.

Rudnik Zenica, koji je sada u najvećim problemima, dužan je 140,1 milion KM

4.Prosječna plaća rudara u Federaciji je 1.250 KM. Minimalna je manje od 1.000 KM.

Rudari godinama upozoravaju na mala primanja s obzirom

na težinu posla kojim se bave.

5.Sa 40 godina napunjenog radnog staža, rudari idu u zasluženu penziju.

NA VRH