SARAJEVO Sindikat osnovnog obrazovanja uputio zahtjev kantonalnom premijeru

Prosvjetari traže više plaće

Zatraženo da se poveća osnovica za obračun plaće u 2020. sa 315 na 380 KM

Fena

Sivro: Uvrstiti u budžet

Foto: Arhiv


Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo uputio je premijeru KS Edinu Forti zahtjev za povećanje osnovice u 2020. sa 315 na 380 KM.

- S obzirom na to da imamo saznanja da je nadležno ministarstvo započelo pripreme na utvrđivanju nacrta budžeta za 2020., upućujemo zahtjev za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju osnovice u visini 380 KM za obračun plaće za narednu kalendarsku godinu - navedeno je u zahtjevu Sindikata na čijem čelu je Saudin Sivro.  

Kolektivnim ugovorom za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS određeno je da se osnovica za obračun plaće utvrđuje sporazumno između Sindikata i Vlade - prije usvajanja budžeta, koji potpisuju Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za narednu kalendarsku godinu i on se objavljuje u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'' - saopćeno je iz Sindikata.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na