SARAJEVO Akademska besjeda

Ramić: Presuđeni genocid pravni je osnov osporavanja RS

Fena
12.01.2020 16:22

Akademska besjeda u organizaciji BANU-a

Foto: Fena

Presuđeni genocid u Srebrenici pravni je osnov osporavanja Republike Srpske, osnovna je teza, ujedno naslov izlaganja Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida, Kanada, koje je održao danas na akademskoj besjedi u Sarajevu u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Ramić je konstatirao da je presuda za genocid počinjen u Srebrenici dovoljan pravni osnov za ukidanje bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

- Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su Vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija.

A svaki međunarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora od 1969., koja kodificira postojeće običajno međunarodno pravo koje se odnosi na međunarodne ugovore i po kojoj sudi najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu - ističe Ramić.

Dalje je obrazložio da je ništavan svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg međunarodnog prava, kakva je norma ius coens, sadržana u članu 53. Bečke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.

Ramić, čije je ime neodvojivo povezano s lobiranjem Instituta u Kanadi, na čijem je čelu, da Kanada ustanovi zakon o krivičnoj odgovornosti negatorima počinjenog genocida, završio je današnju besjedu analizom kanadskog iskustva u procesu organiziranog i institucionalnog lobiranja za istinu, pravdu i kulturu sjećanja.

Izjavio je da će se do kraja života boriti za te vrijednosti.

Koordinator i moderator na ovoj akademskoj besjedi Suad Kurtćehajić naglasio je da nije sporno samo to što Republika Srpska obilježava 9. januar kao svoj dan. On smatra da je Republika Srpska osporiva i u njenom nazivu i samom postojanju.

- U nazivu zato što se ne može entitet u kojem su ravnopravni Srbi, Bošnjaci i Hrvati, zvati isključivo po jednom narodu. Pravna adresa za to je Sud za ljudska prava u Strazburu, gdje je dovoljno da tužbeni zahtjev upute jedan Bošnjak i jedan Hrvat koji žive u Republici Srpskoj, kao i da se, slijedom već postojeće četiri presude tog suda, donese i peta, protiv naziva "srpska". No, zbog činjenice da je vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba presuđeno, uključujući i presude Krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju političkom lideru Radovanu Karadžiću i vojnom lideru Ratku Mladiću za djela koja uključuju i genocid te da je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu, kojeg su stvorili Ujedinjeni narodi, u presudi od 2007. godine zaključio da su Vojska i policija RS počinile genocid u i oko Srebrenice, tvorevina RS morala bi biti ukinuta - Kurtćehajićeve su riječi.

Ne mogu počinioci biti kažnjeni, a njihovo djelo, Republike Srpska, u ime kojeg su počinili zločine, uključujući i genocid, ostati netaknuto, zaključuje on.

- Adresa je Internacionalni sud pravde u Hagu, a za traženje savjetodavnog mišljenja u vezi s tim, što predstavlja drugu funkciju tog suda, trebaju se obratiti organi UN-a, koji je i stvorio taj sud te imaju obavezu da provedu njegove odluke. Institut za genocid akademika Emira Ramića upravo radi u tom pravcu - naglašava Kurtćehajić, što je tokom današnjeg učešća u akademskoj besjedi potvrdio i sam Ramić.

Tokom ovog događaja, Ramiću je uručen certifikat o članstvu u Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti.

Komentari

NA VRH