AKTUELNO Upozorenje zbog prekomjernog zagađenja zraka na snazi od 11. januara

Nakon epizode "uzbuna" Inspektori u KS uveli dežure i vikendom

Tokom vikenda kontrolirani su operateri s aspekta smanjenja temperature za tri stepena

Fena

Inspektori na terenu

Foto: Avaz


Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, nakon proglašenja epizode "uzbuna" u Kantonu Sarajevo, koja je na snazi od 11. januara zbog prekomjernog zagađenja zraka, pojačali su kontrolu pravnih subjekata i objekata fizičkih osoba, a s obzirom na trenutno stanje, dežure su organizirane i tokom vikenda. 

Poduzimaju se i ostale mjere iz nadležnosti inspektora i provode kontrole čistoće javnih površina i saobraćajnica u KS, kontrole gradilišta, koja su obavezna obustaviti grube građevinske radove, te subjekata koji za zagrijavanje i proizvodni proces koriste čvrsta goriva i teška lož-ulja.

Tokom vikenda, kontrolirani su operateri s aspekta smanjenja temperature za tri stepena u poslovnim zonama Rajlovac i Vogošća te na područjima općina Ilijaš, Novi Grad i Ilidža.

Kontrolama ekološke inspekcije konstatirano je da se subjekti pridržavaju naređenih mjera.

Operatere čija postrojenja koriste teška ulja i čvrsta goriva, inspekcija je upozorila da su dužni primijeniti upute o promjeni energenta u skladu sa mogućnostima i poduzeti i ostale mjere kako bi se emisije u zrak smanjile. Te kontrole obavljaju se svakodnevno, potvrdila je za Fenu Vildana Brdarić, stručna savjetnica za informiranje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Osim terenskih nadzora, u toku su i ranije pokrenute kontrole subjekata koji se nalaze na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Na terenu su i službe komunalnih redara, koje imaju obavezu vršiti kontrole gradilišta i javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Obrada službenih zabilješki komunalnih redara predstavlja prioritet u postupanju inspekcijskih organa.

Prioritetne aktivnosti Kantonalne saobraćajne inspekcije u vezi s kontrolom motornih vozila čiji motori imaju normu euro 3 i manju, provode se sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Kontrolama inspekcije koja je na terenu od 8 do 22 sata, proteklog vikenda bilo je obuhvaćeno skoro 180 vozača, koji su upozoreni na zabranu kretanja navedenih motornih vozila u periodu povećane zagađenosti zraka.

I Tržišno-turistička inspekcija prilikom kontrole prodaje uglja u KS vršila je nadzor nad sva četiri registrirana subjekata za promet uglja, i to ”Oganj-Transportom”, ”Drvosječom”, “Ogrjev transportom” i "Bas-Damom".

- S obzirom na to da je u prometu zatečen ugalj bez predočenog dokaza o kvalitetu izdatog od akreditiranog laboratorija po BAS standardima, tržišno-turistički inspektori izdali su šest prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.500 KM i tri rješenja o zabrani prometa do otklanjanja utvrđenih nedostataka – istaknula je Brdarić.

Osim registriranih subjekata, kontrole su vršili i na okolnosti nelegalne prodaje uglja, ali za sada tu vrstu prekršaja nisu utvrdili na lokalitetima koje su obišli.

  • Inspektori na terenu

    Inspektori na terenu

    Foto: Avaz


Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u protekloj sedmici pristiglo je i pet prijava koje se odnose na zagađenje zraka uzrokovano radom pravnih subjekata, od čega dvije za isti subjekt na području općine Vogošća te po jedna sa područja općina Ilidža i Novi Grad, dok se jedna prijava odnosila na individualno ložište i službenim putem je proslijeđena Inspekciji zaštite od požara MUP-a KS.

Podnosioci prijava će o poduzetim mjerama biti pravovremeno informirani.

U KS zabranjeno je kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1 posto mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad jedan posto te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg.

Viber broj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 061 160 926 cjelodnevno je na raspolaganju svim fizičkim osobama i pravnim subjektima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava koje se odnose na zagađenje zraka, kao i eko-telefon 66 00 00.

NA VRH

Podijeli članak na