REAKCIJE

CIK: Precizirana je procedura imenovanja članova biračkih odbora

Pozivamo političke subjekte da vode fer i poštenu izbornu kampanju, navode iz CIK-a

A. Č.

Centralna izborna komisija BiH

Foto: Avaz


Centralna izborna komisija BiH energično odbacuje neistine objavljene u Saopćenju za javnost političke stranke Narod i pravda od 27.10.2020. godine, a koje je objavljeno u medijima u BiH i na web stranici narodipravda.ba.

- Između ostalog navode: „Iz Naroda i Pravde izražavaju zabrinutost za integritet izbornog procesa s obzirom na to da Centralna izborna komisija ni do danas nije dostavila kriterije sa instrukcijama za izbor članova biračkih odbora što može u konačnici rezultirati kompromitiranjem cjelokupnog izbornog procesa.“ 

Dana 5. maja Centralna izborna komisija BiH je usvojila prečišćen tekst Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih i isti je odmah objavljen u Službenom glasniku BiH i na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Pravilnikom je detaljno precizirana procedura imenovanja članova biračkih odbora. Centralna izborna komisija BiH je posebnu pažnju u svojim podzakonskim aktima posvetila rezervnom sastavu u slučaju nedovoljnog broja prijedloga za članove biračkih odbora od političkih subjekata (koji se dostavlja svim pilitickim subjektima), te se u izjavama koje potpisuju kandidati za članove posebno naglašava da se obavezuju da prisustvuju radu na biračkom mjestu a kako bi se spriječila pojava sa prošlih izbora u BiH kada su članovi masovno odustajali od članstva u biračkom odboru čak i na sam dan izbora. U skladu sa članom 10. stav (15) navednog Pravilnika na odluku izborne komisije o imenovanju biračkog odbora može se uložiti prigovor u roku od 24 sata od prijema odluke o imenovanju. Takođe ukoliko politički subjekt nije zadovoljan odlukom izborne komisije po prigovoru ima pravo Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti žalbu na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice a kako je propisano odredbama člana 2.19 stav (4) Izbornog zakona BiH. 

Imajući u vidu naprijed navedeno pozivamo političke subjekte da vode fer i poštenu izbornu kampanju a posebno da vode računa da svojim javnim istupima ne obmanjuju javnost o izbornom procesu u BiH, navode iz CIK-a.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na