OTKRIĆA

Rimska kaldrma na Konjuhu stara više od 2.000 godina

Angažiran tim istraživača s Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

E. Skokić

Novootkrivena cesta imala je vojni i privredni značaj

Foto: Avaz


Tim istraživača s Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, poslije višemjesečnih istraživanja na planini Konjuh, može se pohvaliti da je otkrio rimsku kaldrmu, za koju se procjenjuje da je stara više od 2.000 godina.

Nova saznanja

Istraživanja u prvoj fazi obavljena su u periodu juni-septembar 2020. godine, a na bazi dosadašnjih istraživanja došlo se do novih saznanja o rimskoj cestogradnji na tlu Bosne i Hercegovine. Novootkrivena cesta na Konjuhu pripada 1. st. n.e. i imala je prvenstveno vojni, a potom i privredni značaj, kako za Rimsko carstvo tako i za današnji bosanskohercegovački prostor. 

- U Kladnju se cesta račvala u dva pravca. Jedan se, vjerovatno, pružao dolinom rijeke Drinjače prema rijeci Drini, a odatle je uzvodno vodio na sjever prema Savi i dalje, za gradove onovremene rimske provincije Panonije. Drugi krak je vodio preko današnjih naselja Brateljevići i Pauč do lokaliteta Pekara (danas poznat pod nazivom Muška voda) - navode istraživači.

Cestu su nakon propasti Rimskog carstva u 5. stoljeću koristili stanovnici Bosne, potom Osmanlije koje su gradili i nove puteve.

- Jedan od takvih je njihov karavanski put koji je vodio od Kladnja prema Brateljevićima, drugi je povezivao Kladanj - Buševo – Vranovići - Tuholj, a treći Tuholj - Miljkovac - Stupari. Naša istraživanja su, također, identificirala trase tih puteva - navode oni.

Članovi ekipe

Ekipu na terenu su sačinjavali: doc. dr. Mersiha Imamović, voditeljica projekta, prof. emeritus dr. Enver Imamović, konsultant, prof. dr. Bego Omerčević, konsultant, apsolventi Odsjeka za historiju Nermina Bikić, Amina Parlić i Sedin Bedak s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ova vrsta terenskih istraživanja zahtijeva saradnju i pomoć kolega s drugih institucija. 

Među njima bili su: prof. dr. Irena Lazar i prof. dr. Zrinka Mileusnić s Univerziteta Primorska u Kopru, prof. dr. Snežana Božanić s Univerziteta u Novom Sadu, doc. dr. Melinda Botalić i asistentica Amela Mulahmetović s Univerziteta u Tuzli, Muzej istočne Bosne Tuzla i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.E. SKOKIĆ

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na