POSLANIČKO PITANJE

Zvizdić pisao Pravobranilaštvu: Šta ćete poduzeti da zaštitite interese BiH zbog projekta Srbije i Republike Srpske

Da li je navedeni dokument pravno ništavan, imajući u vidu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora

Fu. M.

Denis Zvizdić

Foto: arhiv


Dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić uputio je Pravobranilaštvu BiH poslaničko pitanje šta planiraju poduzeti da zaštite interese BiH zbog nedavno potpisane izjave Srbije i RS-a.

Naime, Srbija i Republika Srpska su nedavno potpisale zajedničku izjavu o realizaciji Projekta hidroenergetskog sistema "Gornja Drina" koji obuhvata izgradnju tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine - Buk Bijela, Foča i Paunci.

- Da li je navedeni dokument pravno ništavan, imajući u vidu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, koja je osnov za regulisanje međunarodnih odnosa i prema kojoj 'samo države imaju sposobnost da sklapaju međunarodne ugovore' (odredbe Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH) -naveo je Zvizdić.

 Zvizdić je podsjetio i na član 13. Zakona o Pravobranilaštvu BiH.

- Pravobranilaštvo BiH vrši poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja BiH pred sudovima i drugim organima u BiH i inostranstvu, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa BiH, njenih institucija i drugih organizacija BiH koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH te zastupa BiH, njene institucije i druge organizacije pred međunarodnim sudovima, sudovima drugih država i međunarodnim arbitražama. Molim da mi se odgovor na postavljeno poslaničko pitanje dostavi u pisanoj formi ne kasnije u odnosu na rok od 30 dana koji je propisan članom 171. stav 2, Poslovnika Zastupničkog doma - poručio je Zvizdić.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na