SAZNAJEMO

BiH postaje dio EU u borbi protiv terorizma i kriminala

Cilj sporazuma osigurati pravnu osnovu za saradnju između Eurojusta i nadležnih tijela trećih zemalja, uključujući razmjenu operativnih ličnih podataka

E. Halimić

Sjedište Eurojusta nalazi se u Hagu

Foto: Arhiv


Evropska komisija dala je preporuku o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumima između EU i BiH o saradnji između Agencije Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu (Eurojust) i nadležnih tijela u našoj zemlji, saznaje „Dnevni avaz“.

Ključni partner

  • Prijedlog odluke o odobrenju otvaranja pregovora s BiH

    Prijedlog odluke o odobrenju otvaranja pregovora s BiH

    Foto: PrintScreen


U preporuci se navodi da je BiH jedan je od ključnih partnera EU. Dodaje se da je BiH prvi put uspostavila kontaktne tačke sa Eurojustom 2014. kako bi pokrenula pregovore o zaključivanju sporazuma o saradnji. 

- U aprilu 2020. nadležna tijela BiH poslala su Eurojustu dopis u kojem su izrazila namjeru da pokrenu postupak za formalizaciju saradnje u vidu radnog dogovora – pojašnjeno je.

Dodaje se da, uzimajući u obzir političku strategiju, operativne potrebe pravosudnih tijela u cijelom EU i potencijalne koristi od pojačane saradnje u tom području, Komisija smatra da je u kratkom roku potrebno započeti pregovore kako bi se regulirao način na koji Eurojust može sarađivati s BiH.

- Stajalište Komisije u pogledu BiH i Turske opisano je u redovnim izvještajima Komisije za 2020. Za obje je zemlje sklapanje međunarodnog sporazuma kojim se omogućava razmjena ličnih podataka s Eurojustom podložno tome da provedu potrebne izmjene svojih zakona o zaštiti podataka – pojašnjeno je.

Pojašnjeno je da je cilj sporazuma osigurati pravnu osnovu za saradnju između Eurojusta i nadležnih tijela trećih zemalja, uključujući razmjenu operativnih ličnih podataka, kako bi se potpomoglo i ojačalo djelovanje nadležnih tijela tih zemalja i država članica te njihova saradnja u sprečavanju i borbi protiv krivičnh djela za koje je nadležan Eurojust.

Nadležna tijela

- Saradnja bi posebno trebala biti usmjerena na suzbijanje i borbu protiv terorizma, suzbijanje organiziranog kriminala, posebno nezakonite trgovine vatrenim oružjem, trgovine drogom i krijumčarenja migranata, te na borbu protiv cyber-kriminaliteta – istaknuto je. 

Eurojust je agencija EU za saradnju u krivičnom pravosuđu sa sjedištem u Hagu.

Prioritetne zemlje

- Komisija je napravila procjenu prioritetnih zemalja uzimajući u obzir operativne potrebe Eurojusta. Utvrđeno je da postoji posebna operativna potreba za saradnjom s Alžirom, Argentinom, Bosnom i Hercegovinom, Kolumbijom, Egiptom, Izraelom, Jordanom, Libanom, Marokom, Tunisom i Turskom – navedeno je. 

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na