OBJAVLJENA LISTA

Kome je država dala novac za kulturu: Bit će obnovljen i propali muzej ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu iznose 3.097.000,00 KM.

T. Lazović

Muzej u Mrkonjić Gradu: Potpuno oronuo

Foto: Arhiv


Ministarstvo civilnih poslova objavilo je listu dobitnika finansijske pomoći za projekte iz kulture u 2020. godinu. Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu iznose 3.097.000,00 KM. Na listi je 200 projekata i institucija, a najveće iznose su dobili Zemaljski muzej 300.000, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 200.000 KM, te Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa RS, Banja Luka za projekt "Revitalizacija muzeja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu" 175.000. 

Objavljujemo cjelovitu listu:

1. Medžlis islamske zajednice Sarajevo, FBiH Rekonstrukcija Ženske kuće- Hadži Sinanova tekija u Sarajevu 20.000

2 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Sarajevo, FBiH Proizvodnja i zaštita knjiga u tehnikama za slijepa i slabovidna lica (Brajevo pismo i zvučna tehnika) 50.000

3 Narodna biblioteka Trebinje, RS Digitalizacija i preventivna konzervacija legata Jovana Dučića 12.000

4 Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Sarajevo, FBiH COOLTURA- mladi u otkrivanju kulturnih vrijednosti BiH 10.000

5 JP Filmski Centar Sarajevo doo, Sarajevo, FBIH Nabavka opreme za digitalizaciju filmova i rekonstrucija prostora za potrebe digitalizacije 15.000

6 JU Kinoteka BiH, Sarajevo, FBiH Čuvanje,promocija i digitalizacija audiovizuelne kulturne baštine BiH - istraživanje, sakupljanje i preventivna zaštita filmova, filmske građe, i muzejskih eksponata 50.000

7 JU Muzej RS, Banja Luka, RS Bolji muzej 3- Jačanje kapaciteta i infrastrukture Muzeja RS-a-2020 100.000

8 UG Magic Factory-Tvornica Magija, Tuzla, FBiH 9. Tuzla filma festival 5.000

9 Župa sv. Mihovila Arkanđela, Drinovci, FBiH Adaptacija i uređenje unutrašnjoсti župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Drinovcima 5.000

Ferijalnom savezu RS 37.000 KM

10 JP Nacionalni park Una doo, Bihać, FBiH Kreiranje povoljnijeg ambijenta za kvalitetniju valorizaciju srednjovjekovnog starog grada Ostrovica u mjestu Kulen Vakuf u području NP Una izradom projektne dokumentacije za kolske, pješačke, alpinističke, biciklističke, staze i žičare 10.000

11 Eko-etno arheološko udruženje Kula Gorica, Zenica-Gorica, FBIH Obilježavanje godišnjice potpisivanja Povelje Kulina bana 5.000

12 JU Muzej Istočne Bosne Tuzla, FBiH Rekonstrukcija Muzeja Istočne Bosne 20.000

13 Udruženje za tradicionalnu muziku-ICTM BiH, Sarajevo, FBiH Tradicija, kultura, umjetnost -na raskrižju kontinuiteta i diskontinuiteta 5.000

14 Udruženje umjetnika ART COLONY, Sarajevo, FBIH Internacionalna izložba Umjetnici Sarajevu 5.000

15 Ferijalni savez RS, Banja Luka, RS OK Fest karavan 37.000

16 Udruženje građana Bijenale savremene umjetnosti, Sarajevo, FBiH Projekat Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground 15.000

17 Župa sv. Ivana Krstitelja, Živinice, FBiH Zamjena podne obloge u crkvi sv. Ivana Krstitelja Živinice 20.000

18 Ansambl narodnih pjesama i igara Mladost, Zalužani -Banja Luka, Zalužani, RS Podrška redovnom radu i aktivnostima 6.000

19 Akademski zbor Pro Musica, Mostar, FBiH Seminar i radionica pjevanja i vikalnih tehnika 5.000

20 Općina Vitez, Općinski načelnik, FBiH Rekonstrukcija Doma kulture vitez III faza 5.000

21 Udruženje Zavičajna baština, Modriča, RS Zavičajni muzej Skugrića i Trebave 7.000

22 Fondacija za razvoj kreativne industrije Hauba, Banja Luka, RS Kultura je važna! 5.000

23 SPCO Bogojavljenski hram Banja Luka, RS Izgradnja parohijskog centra pri hramu 30.000

24 Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije, Tuzla, FBiH Umjetnost je ženskog roda 5.000

Pomoć kulturnom centru u Laktašima

25 JU Centar za kulturu i obrazovanje, Laktaši, RS Sanacija ravnog dijela krova na objektu JU Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši 10.000

26 HKUD Didak Župa Gradinići, Čitluk, FBiH 17. dani fra Didaka Buntića 5.000

27 Župa Sv. Ivana-Glavosjek Gradina, FBiH Restauracija i dogradnja župne crkve župe Gradina 5.000

28 Župa svetog Ante Padovanskog Busovača, FBiH Izrada i ugradnja vitraja na crkvi Sv. Nikole Tavelića na Čepu -Kaćuni 10.000

29 Župa Krista kralja, Čitluk, FBiH Izgradnja konstrukcije kulturno-vjerskog centra nove župne crkve Krista kralja u Čitluku 10.000

30 Kino Borak, Široki Brijeg, FBiH Digitalizacija kina 8.000

31 Doo za produkciju, distribuciju i prikazivanje Art Scena Banja Luka, RS Animirani film za djecu Ježurko 5.000

32 Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, Tuzla, FBiH Digitalizacija bibliotečke građe 10.000

33 Udruženje za razvoj društva i kulture Platforma, Sarajevo, FBiH Očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine BiH 10.000

34 Udruženje Baština, Ilijaš FBiH Dokumentarni film o književniku Skenderu Kulenoviću 5.000

35 Hrvatsko društvo čuvara baštine, Široki Brijeg FBIH Kulturne manifestacije na spomeničkoj baštini 5.000

36 UG Filmski klub Osmica, Banja Luka RS Riznica amaterskog filma - I faza 6.000

37 Matica srpska -Društvo članova Matice srpske u RS, Banja Luka RS Publikovanje antologijske edicije Srpska književnost u BiH 10.000

38 Turističko udruženje Sjever, Potoci, FBiH 58. međunarodni festival pjevača amatera BiH 6.000

39 KUD Bijelo Polje, Mostar, FBiH Podrška redovnim aktivnostima i opremanju folklornog i muzičkog ansambla KUD Bijelo Polje 6.000

40 SPKD Prosvjeta Doboj, RS Dobojska vrteška 90.000

41 UG za razvoj muzičke scene Tuzla uživo, Tuzla FBiH Marte live, Creativity on air 5.000

42 Informativni centar Mir Međugorje doo, Čitluk, FBIH Međugorje 40 godina 5.000

43 Franjevački samostan sv. Katarine Kreševo, FBiH Zaštita vitraja na crkvi Uznesenja BDM Kreševo 10.000

44 JU Bosanski kulturni centar KS, Sarajevo, FBIH Novogodišnja iskrica 5.000

45 Bošnjački institutu Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, FBiH Monografija Behaudin Selmanović Selman 5.000

46 Muzej Sarajeva, Sarajevo FBiH Građanska kultura- kulturno antropološka studija i prezentacija umjetničkog nasljeđa građanstva BiH 5.000

47 Udruženje amputiraca UDAS RS, Banja Luka RS Promocija i afirmacija grafičke umjetnosti 5.000

48 UG Centar za kulturu dijaloga, Sarajevo, FBiH Čuvajući kulturu čuvamo budućnost 10.000

49 Pravoslavni centar za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sv. Petar Sarajevski, Istočno Sarajevo, RS Očuvanje baštine Mitropolije Dabrobosanske - 8 vjekova kulture 10.000

50 Kino video klub Amater Široki Brijeg, FBiH 21. Mediteran film festival 10.000

51 Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja Mens Sana, Sarajevo, FBiH Kultura kao faktor rehabilitacije u mentalnom zdravlju 5.000

52 Institut za društveno politička istraživanja IDPI Mostar, FBiH Lokalna samouprava i upravljanje kulturom - i ustavno evropski- slučaj Hercegovine 18.000

53 Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa RS, Banja Luka, RS Revitalizacija muzeja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu 175.000

54 JU Kulturno turistički sportski centar Petrovo, Petrovo RS Opremanje novosagrađenog doma kulture u Kakmužu 5.000

Historijskom muzeju 90.000 KM

55 Udruženje guslara i lirskih pjesnika RS, Sokolac, RS 5. akademija gusala- istorija istina pjesma 6.000

56 HKD Napredak Tuzla, FBIH Uređenje i opremanje umjetničke galerije Kristijan Kreković 5.000

57 Zemaljski muzej BiH, Sarajevo, FBiH Zaštita istraživanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa 300.000

58 JU Kulturni centar Cazin, FBiH Rekonstrukcija i sanacija kuće Nurije Pozderca I faza 5.000

59 JU Gradska galerija Bihać, FBiH Una Network 8.000

60 JU Centar za kulturu Goražde, FBIH Stvaranje povoljnih uslova rada i iskorištenost prostornih kapaciteta JU centar za kulturu Goražde 5.000

61 Matica hrvatska Mostar, FBiH Mostarsko proljeće 2020- 22. dani Matice hrvatske 20.000

62 Udruženje Klub galerija Adin Hebib "Slikar", Sarajevo , FBiH Izložbe oca i kćeri, cvijeće za sve majke svijeta 5.000

63 UG Korak napred, Banja Luka RS Restauracija ikona sa starog ikonostasa Hrama rođenja presvete Bogorodice 15.000

64 JU Muzej Hercegovine Mostar, FBiH Digitalizacija fotografske građe Muzeja Hercegovine Mostar 10.000

65 Historijski muzej BiH, Sarajevo, FBiH Zbirka po zbirka VII 90.000

66 JU Narodno pozorište Mostar FBIH Realizacija programa rada Narodnog pozorišta Mostar 2020 30.000

67 JU Javna biblioteka Kladanj FBiH Formiranje i opremanje čitaoničkog prostora u Javnoj biblioteci u Kladnju 5.000

68 JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS, Banja Luka, RS Izazovi kulture i obrazovanja u procesu inkluzije osoba sa oštećenim vidom 31.000

69 Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, FBIH Opremanje depoa Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno 10.000

70 Udruženje Ars tragovi, Visoko FBiH 17. dani Zaima Muzaferije 2020 10.000

71 Bošnjačka zajednica kulture Preporod, gradsko društvo Srebrenik, FBIH Program obilježavanja 30 godina obnoviteljskоg rada Bošnjačke zajednice kulture preporod 5.000

72 HKUD Napredak Žepče, FBIH Advent s Napretkom u Žepču 2020 8.000

73 Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ, Banja Luka RS Treći regionalni festival književnosti 10.000

74 Matična muzejska ustanova, Muzej Hercegovine Trebinje RS Stalna arheološka postavka - rekonstrukcija 10.000

75 Sveučilište u Mostaru, FBIH Pametna kultura,sport i turizam - Pametni KST 40.000

76 Banski dvor, Kulturni centar Banja Luka RS Obilježavanje dana Banskog dvora 10.000

77 Braniteljska udruga sektor Rujani, Livno FBIH Izgradnja spomen doma Doma kulture 18.000

78 Artefakt Sarajevo FBIH Mladi u istraživanju spomenika kulture u BiH 8.000

79 JU Narodna biblioteka Gradiška, RS Cyber biblioteka, od tradicionalnog ka najnovijem online svijetu 10.000

80 Udruga HKUD Vionica, Čitluk FBIH 9. međunarodna veče folklora 5.000

81 Franjevački samostan Uznesenja BD Marije, Široki Brijeg FBIH Rekonstrukcija na nacionalnom spomeniku kulture BiH zgrada sjemeništa 20.000

82 Udruženje civilnih žrtava rata Nova nada, Sarajevo FBiH Istraživanje kulturne baštine BiH 10.000

83 Zaklada Terra Tolis, Tolisa FBiH Dani Tolise 2021 5.000

84 JU Centar za kulturu i obrazovanje Ključ, FBiH Sanacija grijanja u Domu kulture 10.000

85 Udruga Media plus, Široki Brijeg FBiH Kultura dostupna svima 5.000

86 Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Mostar, FBiH Rekonstrukcija i nadgradnja galerije druga faza 20.000

87 Udruga Demokratska inicijativa mladih Široki Brijeg FBiH Promocija kulture među najmlađima 5.000

88 KUD Slavija, Istočno Novo Sarajevo RS Nabavka muzičkih instrumenata i audio opreme 5.000

89 Udruga Don Juraj Gospodnetić, Bosansko Grahovo FBiH Izgradnja kulturno obrazovnog centra Korita druga faza 5.000

90 Vijeće mladih Općine Posušje, FBiH Budi voljen 5.000

91 JU za kulturu Kulturni centar I.N. Sarajevo RS 25. festival malih scena i monodrame 7.000

92 SPCO Piskavica, Banja Luka RS Pravoslavni kulturni centar 25.000

93 Centar za istraživanje duhovne i kulturne baštine BiH Stolac FBiH Štampanje knjige Temelji duhovnosti 5.000

94 JU Gradska knjižnica Busovača, FBiH Automatizacija knjižničkog poslovanja 5.000

95 Udruga Zdravo društvo Mostar FBiH Časopis za kulturu znanost i društvena pitanja Motrišta 20.000

96 Umjetnička galerija BiH, Sarajevo FBiH Sufinansiranje rada Umjetničke galerije BiH 50.000

97 Matica hrvatska Stolac, FBiH Stolačko kulturno proljeće 2020 5.000

98 Omladinski savjet Trnovo RS Studenti u susret kulturi 5.000

99 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH Sarajevo FBIH Razvijanje različitih tipova muzejske publike 50.000

100 UG Nova nada Kreševo FBiH Reanimacija zaboravljenog kulturnog nasljeđa 5.000

101 Hrvatski dom Kupres, FBiH 21. festival zabavne glazbe 5.000

  • Faksimil odluke državnog ministarstva

    Faksimil odluke državnog ministarstva

    Foto: Screenshot


Domu kulture u Jajcu 10.000 KM

102 UG porijeklom iz sarajevsko-zeničke regije, Klub Izvor, Doboj RS Život i običaji "Svadba" u Visočkoj nahiji 5.000

103 Udruženje Fani, Sarajevo FBIH 6. festival dječije umjetnosti 7.000

104 UG Povijesna postrojba Vitezovi Herceg Stjepana Kosače Stolac, FBIH 6. međunarodni srednjovjekovni sajam Stolačka tarča 2021 5.000

105 JU Narodno pozorište RS Obnova svjetlosnog parka Narodnog pozorišta RS 71.000

106 Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Sarajevo FBIH Informacijom do cilja, časopis Paraplegija i mi 10.000

107 NUB Sarajevo FBIH NUB podrška kulturnoj i akademskoj zajednici u BiH 200.000

108 Udruženje Beri se, Sarajevo FBiH Beri se akademija 5.000

109 Centar za kulturu Orašje, Orašje FBiH Obnova i unutarnje uređenje objekta kino sale 10.000

110 Dnevnik media doo, Mostar FBiH Medijska popularizacija suvremenih kulturnih stvaratelja BiH 15.000

111 Speleološko ekološko društvo Orlovača Pale RS Edukacija o značaju biodiverziteta speleoloških objekata 6.000

112 UG Bura, Mostar FBIH Podcast Bura 15.000

113 Narodno sveučilište Livno, FBIH nabava obvezne školske literature 5.000

114 JU Dom kulture Jajce, Jajce, FBiH 39. pozorišne igre BiH 10.000

115 JU Centar kulture i mladih Općine Centar, Sarajevo Infrastrukturno poboljšanje institucije kulture CKIM 5.000

116 Župa sv. Blaža, Čitluk FBiH Fratarska kuhinja Gradnići, vraćanje u prvobitno stanje 5.000

117 Župa sv. Mihovila Arkanđela Ovčarevo, Travnik, FBiH Sanacija krova župne crkve 20.000

118 Župa sv. Stjepana Čerim, Čerim FBiH Utopljavanje kulturno povijesnog objekta crkve 5.000

119 BZK Preporod, Sarajevo FBIH Kulturno izdavački projekat BZK Preporod 20.000

120 Fondacija za održivi razvoj, Banja Luka RS Moje Grahovo od Berlina do Dejtona 5.000

121 Župa Bezgriješnog začeća Tihaljina, Grude FBIH Uređenje oltarskog dijela... 5.000

122 Narodna knjižnica HNŽ Mostar FBiH Renoviranje i adaptacija enterijera 10.000

123 Udruženje Gradsko pozorište Mrkonjić Grad RS Stalni repertoar 10.000

124 Medžlis islamske zajednice Travnik FBiH Sanacija i obnova Jeni džamije 10.000

125 Udruga Moj grad Mostar FBiH Mostar kroz objektiv 5.000

126 Udruženje za promociju kulture osoba sa invaliditetom Učešće na kulturno - umjetničkim manifestacijama u BiH 10.000

127 Udruženje Alternativa Umjetnost za djecu i mlade 7.000

128 JU Narodna biblioteka Pale, Pale RS Izdavaštvo: istorijska studija 11.000

129 Srpsko pjevačko društvo BL, RS Međunarodni horski festival 5.000

130 UG Prijatelji glazbene škole Brotnjo Čitluk , FBiH Nabavka glazbala 5.000

131 UG Fides Banja Luka RS Zmijanjski vez promocija i edukacija 20.000

132 JU Muzej savremene umjetnosti RS Transformisani muzej -muzej budućnosti 80.000

133 JU Kulturno-športski centar Ljubuški FBiH Promocija kulturnih vrijednosti grada... 8.000

134 UG Arka Kiseljak, FBiH Kazalište i žene 5.000

135 Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar FBIH Osvit za 2020 5.000

136 JU Hrvatski kulturni centar Nova Bila, FBIH Prvi festival monodrame BIH 5.000

137 Orijentalni institut Sarajevo, FBiH Kulturološki aspekti digitalne reprezentacije izvora.... 8.000

138 KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo, FBIH Tragom kulturne baštine do jedinstva 10.000

139 HKD Napredak Ljubuški, FBiH S Napretkom u Ljubuškom 5.000

140 Udruga Oktavijan, Mostar FBIH 14. Mostar Film festival 15.000

141 Kulturno pastoralni centar Kruševo Mostar, FBiH Uređenje Doma kulture u Kulturno pastoralnom centru 5.000

142 UG Ženski interaktivni ruralni centar, Istočno Sarajevo RS Očuvanje kulture i tradicije - uključivanje mladih u KUD 15.000

143 JP Karaula Kladanj, FBIH Poboljšanje uslova u Domu kulture Kladanj 5.000

144 Župa sv Ilije proroka Kruševo, FBiH Uređenje partera oko crkve 5.000

145 Udruženje književnika RS, Banja Luka RS 5. Međunarodni književni susreti BL 20 5.000

146 JU Centar za kulturu Zavidovići, FBiH Zaštitimo lice kulturi -Fasada... 5.000

147 Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta Mostar FBIH Interkulturni dijalog među mladima 10.000

148 Udruženje za očuvanje kulturnohistorijskog i prirodnog nasljeđa Vukeljići, Sarajevo FBIH Proširenje kapaciteta muzeja i sahat kule, tj završni građevinski radovi na sahat kuli 5.000

149 UG Centar za istraživanje i poslovnu edukaciju Zvornik RS Znanjem za očuvanje kulturnih spomenika 5.000

150 Širokobriješka udruga mladih, Široki Brijeg FBiH Likovna kolonija Gostuša 4 5.000

151 Ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Masleša Banja Luka RS nabavka i izrada narodne nošnje Semberije, proširivanje fundusa 5.000

152 JU Kulturno-sportski centar Vogošća, Vogošća FBiH Amatersko pozorište Vogošća 5.000

153 Skupština županije ZH, Široki Brijeg FBIH Očuvajmo našu tradiciju 10.000

154 Udruga Školarac Mostar,FBIH Književno poučni časopis za mlade Cvitak 18.000

155 Radničko KUD Proleter, Sarajevo FBiH Povratak suživotu naroda BiH kroz promociju kulturne baštine 5.000

156 JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj i grada Jajca, FBiH Izrada projekte dokumentacije za zštitu i konzervaciju tvrđave u Jajcu 5.000

157 Udruženje Centar za kulturu i umjetnost Omaha, Cazin, FBIH Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tradicije cazinske krajine 5.000

158 Institut za regionalni razvoj Mostar FBiH Kreiranje i certificiranje kulturnih ruta Hercegovine 10.000

159 Udruženje za Art i komunikacijske vještine Pixel, Sarajevo FBiH Strašila- pozorišna predstava za djecu i mlade 5.000

160 UG Narona Konjic, FBiH Konzervacija i restauracija stećaka... 5.000

161 UG Filigran Zenica FBIH Promocija tamburice i tamburaškog muziciranja 5.000

162 UG Kvartet flauta, Banja Luka RS Proširenje orkestra flauta manifestacije flaute 5.000

163 JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo FBiH Opremanje tradicionalne bosanske sobe u Zavičajnom muzeju u Olovu 5.000

164 Medžlis islamske zajednice Konjic, FBIH rekonstrukcija I sanacija tekijske džamije 20.000

165 JU Matični muzej Kozare, Prijedor, RS Jačanje kapacitet JU Muzej Kozare 5.000

166 Udruga medijski događaj Media Event, Mostar, FBIH Vodič kroz Mostar 5.000

167 Udruženje za istraživanje i proučavanje misticizma i sufizma, Fojnica, FBiH Dogradnja prostorije za smještaj sufijskih rekvizita 5.000

168 SPCO Ljubinjska, Ljubinje RS Izgradnja infrastrukture biblioteke , muzeja - zaštita i promocija hrama rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju 12.000

169 Udruženje Bosanska stvarnost, Sarajevo, FBiH Kod Tita u raju 7.000

170 Župa Gospe od anđela, Gornja Tramošnica, FBiH Uređenje muzeja i biblioteke fra Valerije Stipić 10.000

171 Franjevački samostan sv.Luke Jajce, FBiH Uređenje kraljeve sobe, Kralja Stjepana Tomaševića 5.000

172 PEN Centar u BiH, Sarajevo, FBiH Književni razgovori 10.000

173 KUD Janj Strojnice, Šipovo RS Jačanje kapaciteta KUD Janj Strojnice 5.000

174 JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, Jablanica, FBiH Kulturna manifestacija Dani Muzeja 7.000

175 JU Kulturno obrazovni centar Novi Grad , Novi grad RS Povećanje dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja na području opštine Novi Grad RS 15.000

176 JU Kulturni dom A.B. Šimić, Grude, FBiH Osnivanje i opremanje povijesne postrojbe Andrijica Šimić, Grude 5.000

177 Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Mostar, FBiH Realizacije redovitih programskih aktivnosti 15.000

178 JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa, FBIH Hidroizolacija temelja, sanacija i adaptacija podrumskih prostorija Centra 5.000

179 UG Centar za razvoj zajednice Potoci Mostar, FBiH Festival sevdalinke Mostar 2020 5.000

180 Udruženje za turizam i ekologiju Mozaik Vlasenica, RS Promocija kulturnih kapaciteta Opštine Vlasenica 5.000

181 CKUD Lepa Radić, Gradiška RS Jačanje tehničkih kapaciteta Udruženja 5.000

182 Medžlis islamske zajednice Livno FBIH Izrada projektne dokumentacije za Lala-pašinu džamiju 10.000

183 Hrvatska glazba Mostar, FBIH Jačanje instrumentalnih kapaciteta i vizuelnog identiteta 5.000

184 Udruženje sevdah za mlade, Visoko, FBiH Studen vodo 5.000

185 Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan, Vogošća, FBiH Zajedno za afirmaciju kulturnih vrijednosti 5.000

186 Franjevački samostan sv Ante Humac, Ljubuški, FBIH Izgradnja kulturnog centra sv. Ante Humac 20.000

187 Udruga bh Hrvata Prsten, Vitez, FBIH Veče folklora u Prstenu 15.000

188 Župa Uznesenja BDM Stup, Sarajevo, FBiH Obnova i uređenje župne crkve i svetišta 20.000

189 Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, FBIH Katolički tjednik 10.000

190 Udruženje Obala Art Centar Sarajevo, FBiH Kulturni projekat Sarajevo Reborn 2020 10.000

191 Mostarsko duvanjska biskupija, Mostar FBiH Opremanje biskupijskog kulturnog centra i galerije prijateljstva u Mostaru 20.000

192 UG Banjalučko studentsko pozorište, Banja Luka RS Gledalište, scena i pozicioniranje publike 50.000

159. Udruženje za Art i komunikacijske vještine Pixel, Sarajevo FBiH Strašila- pozorišna predstava za djecu i mlade 5.000

160. UG Narona Konjic, FBiH Konzervacija i restauracija stećaka... 5.000

161. UG Filigran Zenica FBIH Promocija tamburice i tamburaškog muziciranja 5.000

162. UG Kvartet flauta, Banja Luka RS Proširenje orkestra flauta manifestacije flaute 5.000

163. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo FBiH Opremanje tradicionalne bosanske sobe u Zavičajnom muzeju u Olovu 5.000

164. Medžlis islamske zajednice Konjic, FBIH rekonstrukcija I sanacija tekijske džamije 20.000

165. JU Matični muzej Kozare, Prijedor, RS Jačanje kapacitet JU Muzej Kozare 5.000

166. Udruga medijski događaj Media Event, Mostar, FBIH Vodič kroz Mostar 5.000

167. Udruženje za istraživanje i proučavanje misticizma i sufizma, Fojnica, FBiH Dogradnja prostorije za smještaj sufijskih rekvizita 5.000

168. SPCO Ljubinjska, Ljubinje RS Izgradnja infrastrukture biblioteke , muzeja - zaštita i promocija hrama rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju 12.000

169. Udruženje Bosanska stvarnost, Sarajevo, FBiH Kod Tita u raju 7.000

170. Župa Gospe od anđela, Gornja Tramošnica, FBiH Uređenje muzeja i biblioteke fra Valerije Stipić 10.000

171. Franjevački samostan sv.Luke Jajce, FBiH Uređenje kraljeve sobe, Kralja Stjepana Tomaševića 5.000

172. PEN Centar u BiH, Sarajevo, FBiH Književni razgovori 10.000

173. KUD Janj Strojnice, Šipovo RS Jačanje kapaciteta KUD Janj Strojnice 5.000

174. JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, Jablanica, FBiH Kulturna manifestacija Dani Muzeja 7.000

175. JU Kulturno obrazovni centar Novi Grad , Novi grad RS Povećanje dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja na području opštine Novi Grad RS 15.000

176. JU Kulturni dom A.B. Šimić, Grude, FBiH Osnivanje i opremanje povijesne postrojbe Andrijica Šimić, Grude 5.000

177. Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Mostar, FBiH Realizacije redovitih programskih aktivnosti 15.000

178. JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa, FBIH Hidroizolacija temelja, sanacija i adaptacija podrumskih prostorija Centra 5.000

179. UG Centar za razvoj zajednice Potoci Mostar, FBiH Festival sevdalinke Mostar 2020 5.000

180. Udruženje za turizam i ekologiju Mozaik Vlasenica, RS Promocija kulturnih kapaciteta Opštine Vlasenica 5.000

181. CKUD Lepa Radić, Gradiška RS Jačanje tehničkih kapaciteta Udruženja 5.000

182. Medžlis islamske zajednice Livno FBIH Izrada projektne dokumentacije za Lala-pašinu džamiju 10.000

183. Hrvatska glazba Mostar, FBIH Jačanje instrumentalnih kapaciteta i vizuelnog identiteta 5.000

184. Udruženje sevdah za mlade, Visoko, FBiH Studen vodo 5.000

185. Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan, Vogošća, FBiH Zajedno za afirmaciju kulturnih vrijednosti 5.000

186. Franjevački samostan sv Ante Humac, Ljubuški, FBIH Izgradnja kulturnog centra sv. Ante Humac 20.000

187. Udruga bh Hrvata Prsten, Vitez, FBIH Veče folklora u Prstenu 15.000

188. Župa Uznesenja BDM Stup, Sarajevo, FBiH Obnova i uređenje župne crkve i svetišta 20.000

189. Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, FBIH Katolički tjednik 10.000

190. Udruženje Obala Art Centar Sarajevo, FBiH Kulturni projekat Sarajevo Reborn 2020 10.000

191. Mostarsko duvanjska biskupija, Mostar FBiH Opremanje biskupijskog kulturnog centra i galerije prijateljstva u Mostaru 20.000

192. UG Banjalučko studentsko pozorište, Banja Luka RS Gledalište, scena i pozicioniranje publike 50.000

Više o temi Kultura

IDEALNO ZA ODMOR
Vae Rebo: Mistično selo u Indoneziji
NA VRH

Podijeli članak na