ZAVRŠENA SJEDNICA

Usvojen zakon o ukidanju duplih funkcija i jubilarnih nagrada

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržali su na današnjoj sjednici izmjene Izbornog zakona

A. Čengić

Sa sjednice

Foto: FENA


Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su na današnjoj sjednici izmjene Izbornog zakona, kojima je predviđeno uvođenje takozvanog "instituta mirovanja mandata".

Tim institutom daje se mogućnost da izabrani član u zakonodavnom organu vlasti na svim nivoima vlasti u BiH za vrijeme trajanja mandata može prihvatiti vršenje izvršne funkcije, s tim da će za to vrijeme njegov mandat poslanika biti u mirovanju, dok se za vrijeme mirovanja njegov mandat dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste s koje je osoba čiji je mandat umirovljen - izabran. 

Poslanici nisu prihvatili drugo negativno mišljenje Ustavnopravne komisije na amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji predviđaju, između ostaloga da se biraju predsjednik i dva potpredsjednika BiH, kao i da na čelo izvršne vlasti bude biran premijer.

Nije postignuta saglasnost o dopunama dva zakona

Nakon što Kolegij nije postigao saglasnost o dopunama dva zakona i to o plaćama i naknadama i o radu u bh. po hitnom postupku u drugom krugu glasanja danas je usvojen hitni postupak, ali i izmjene tih zakonskih rješenja kojima se ukida pravo izabranim i imenovanim dužnosnicima na jubilarnu nagradu što je prijedlog SDP-ovog poslanika Saše Magazinovića. 

Također, nakon što Kolegij nije postigao saglasnost o zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića (SDA) za razmatranje izmjena Zakona o strancima po hitnom postupku u drugom krugu glasanja poslanici su danas prihvatili i hitni postupak i predložene izmjene kojima se nastoji onemogućiti izvršavanje krivičnih djela migrantima koji borave u BiH.

Usvojen je i zaključak kojim se od Doma naroda PSBiH traži da ovaj zakon razmatra po hitnom zakonodavnom postupku, kao i zaključak kojim Predstavnički dom traži od Ministarstva sigurnosti proširi kapcitet Imigracionog centra u koji bi bili smješteni stranci kojima je određena mjera za stavljanja pod nadzor od nadležnih organa, a ukoliko su za to potrebna dodatna finansijska sredstva Vijeće ministara je zaduženo da ih osigura iz budžetske rezerve.

Po istoj proceduri u drugom čitanju i u drugom krugu glasanja usvojen je Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine kojeg su predložili Saša Magazinović (SDP), Damir Arnaut (Naša stranka) i Jasmin Emrić (A-SDA).

Kako su obrazložili, tim zakonom se usaglašava zakonodavstvo BiH s međunarodnim standardima imajući u vidu obaveze BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zakonom se uspostavlja nezavisno, profesionalno tijelo za provođenje Zakona odnosno Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. 

Zaštita imovine

Zakonom se, između ostaloga, detaljnije definira i proširuje krug osoba na koje se on primjenjuje, uvode se jasna i jedinstvena pravila koja ograničavaju vršenje više funkcija te jasna pravila u obavljanju funkcija, angažman i poslovanja nosioca javnih funkcija.

Također u drugom krugu glasanja usvojena je i inicijativa Denisa Zvizdića (SDA) kojom je zaduženo Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom. 

Prijedlog je da se ta imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi. 

To bi se uradilo isključivo s ciljem zaštite te imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica. 

Ispuniti obaveze Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo EU

Prihvaćen je Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, ali se poslanici nisu izjašnjavali o Informaciji Centralne izborne komisije BiH o pokušajima izbornih prevara putem glasanja poštom izvan BiH jer, kako je kazala predsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZ), poslanici imali materijal niti zaključke o kojima bi se izjašnjavali.

K znanju nije primljena Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020. godine jer nije bilo dovoljno entitetske većine iz Republike Srpske, a u okviru rasprave o toj informaciji poslanici su ponovili da Unsko-sanski kanton trpi najveće štete u migrantskoj krizi, pozivajući da se teret tog problema jednako rasporedi u cijeloj BiH.

Razmatrano je i nekoliko inicijativa dopredsjedavajućeg Doma Denisa Zvizdića (SDA) kojima bi se ispunile obaveze iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, ali one nisu imale dovoljno poslaničke podške te su upućene Kolegiju na naknadno usaglašavanje.
NA VRH

Podijeli članak na