AKTUELNO

Pročitajte biografije kandidata za novog predsjednika VSTV-a

Među kandidatima su Halil Lagumdžija, Biljana Simeunović i Srđan Forca

E. Halimić

U toku je sjednica VSTV-a

Foto: Arhiv


U toku je tajno glasanje za izbor novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Među kandidatima su Halil Lagumdžija, Biljana Simeunović i Srđan Forca. 

U nastavku pročitajte kratke biografije kandidata: 

Halil Lagumdžija

Halil Lagumdžija je rođen 1960. godine u Rudom. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1985. godine. 

Kao dipl. pravnik počinje raditi u firmi “Poliester” Priboj- Srbija počev od 1986. godine. U periodu od marta 1994. do sredine oktobra 1995. godine obavljao je dužnost potpredsjednika i predsjednika Izvršnog odbora okruga Goražde. Na dužnost sudije Okružnog vojnog suda Goražde imenovan je 17.10.1995. godine i ovu funkciju je obavljao do osnivanja Kantonalnog suda Goražde 04.09.1996. godine, gdje je radio kao sudija sve do 30.06.2010. godine. Od oktobra 2001. godine do juna 2003. godine obavljao je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovan je 27.05.2010. godine, a na dužnost je stupio 01.07.2010. godine. Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH izabran je od sudija Suda Bosne i Hercegovine.

Srđan Forca

Srđan Forca rođen je 1961. godine u Donjem Vakufu.  

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1986. godine, gdje je položio i pravosudni ispit 1989. godine. Zvanje magistra pravnih nauka stekao je 2014. godine. Pravosudnu karijeru započeo je u Općinskom sudu u Zenici kao sudijski pripravnik/samostalni stručni saradnik u martu 1987. godine i tu dužnost obavljao je do juna 1992. godine. U periodu od novembra 1992. godine do februara 2000. godine bio je sudija Prvostepenog vojnog suda Banja Luka, nakon čega je od marta 2000. godine do marta 2004. godine bio sudija Okružnog suda u Banja Luci. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) imenovan je za sudiju Okružnog suda u Banja Luci, sa početkom mandata od 08.03.2004. godine i tu dužnost i danas obavlja. Član je Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske te član Komisije za polaganje pravosudnih ispita od 2005. godine. Sudije okružnih sudova, Višeg privrednog suda u Banja Luci, osnovnih sudova i okružnih privrednih sudova Republike Srpske izabrale su ga za člana VSTV-a BiH u januaru 2021. godine.

Biljana Simeunović

Biljana Simeunović rođena je 06.11.1960. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine, a pravosudni ispit položila 1990. godine. 

Profesionalnu karijeru započela je u privredi 1984. godine, a u periodu od novembra 1988. godine do jula 1996. godine radila je u Osnovnom sudu u Bijeljini na radnim mjestima pripravnika, stručnog saradnika i sudije. Od jula 1996. do februara 2001. godine radila je kao advokat u Advokatskoj kancelariji u Bijeljini. Od februara 2001. do decembra 2003. godine radila je u Vladi Republike Srpske kao sekretar Vlade. Za tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je 01.12.2003. godine. Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine prvi put izabrana je 02.11.2008. godine, od tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i tu poziciju je obavljala do novembra 2012. godine. Tužioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine ukazali su povjerenje Biljani Simeunović izabravši je ponovo za članicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u novembru 2020. godine. Učesnik je brojnih seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu.

NA VRH

Podijeli članak na