NEZAVISNI ODBOR

Za rad Ensada Kormana predložena ocjena "zadovoljava"

Nezavisni odbor je pri utvrđivanju ocjene rada zamjenika direktora Uprave policije sagledao aktivnosti, zadatke i poslove Uprave policije

A. Ka.

Ensad Korman

Foto: Agencije


Nezavisni odbor Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici raspravljao je o Prijedlogu godišnje ocjene o radu Ensada Kormana, zamjenika direktora koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za 2020. godinu te odlučio predložiti Vladi Federacije BiH da ocijeni njegov rad ocjenom “zadovoljava”.

Nezavisni odbor je pri utvrđivanju ocjene rada zamjenika direktora Uprave policije sagledao aktivnosti, zadatke i poslove Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije određene Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i drugim propisima, kao i savremenom praksom u radu policije.

Cijenio je također obim i kvalitet rada i rukovođenja, pravovremenost u obavljanju poslova te odnos prema povjerenim sredstvima i saradnicima, saopćio je Nezavisni odbor FBiH.

NA VRH

Podijeli članak na