MEĐUNARODNI DAN

Probudimo se i počnimo brinuti Planetu

ema Dana planete Zemlje 2021. godine je, Restore Our Earth - Vratite našu planetu

A. Č.

Danas je Međunarodni dan planete Zemlje

Foto: Ilustracija


Svake godine 22. aprila obilježava se Dan planete Zemlje kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu.

Različitim akcijama nastoji se skrenuti pažnja ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja te ih se želi potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša.

Tema Dana planete Zemlje 2021. godine je, Restore Our Earth - Vratite našu planetu.

Dan planete Zemlje 2021. započinje globalnim samitom o klimi za mlade, koji će se sastojati od panela, govora, rasprava i posebnih poruka o današnjoj klimi. Tim povodom, virtualni samit će proučavati klimatska i ekološka zbivanja, povezujući klimatsku krizu s pitanjima zagađenja, siromaštva, pandemije. Education International vodit će „Naučite za planetu: Globalni samit o obrazovanju“, gdje će aktivisti sa svih kontinenata ukazati na presudnu ulogu edukatora u borbi protiv klimatskih promjena.

  • Fond za zaštitu okoliša FBiH

    Fond za zaštitu okoliša FBiH

    Foto: FZOFBiH


Organizacija Earth Day će povodom Dana planete Zemlje, usmjeriti radionice, panel diskusije i posebne izvedbe na Restore Our Earth - Vratite našu planetu. Podržat će nove zelene tehnologije i inovativna razmišljanja, koja mogu obnoviti svjetske ekosisteme a neke od najavljenih tema su: Klima i ekološka pismenost; Tehnologije klimatske obnove; Napori za pošumljavanje; Regenerativna poljoprivreda; Pravednost i ekološka pravda; Građanska nauka i još mnogo toga.

Dan planete Zemlje, koji je ustanovljen 1970. godine u SAD-u, širom svijeta se obilježava od 1992. godine u više od 150 zemalja s ciljem, da svjetska populacija postane svjesna svoje odgovornosti prema planetu na kojem živi. Namjera je da se stanovništvu ukaže na probleme globalnog zagrijavanja, otvaranje ozonskih omotača, sve veće zagađenje atmosfere, efekat staklenika, povećanje globalne prosječne temperature planete Zemlje, što utiče na podizanje nivoa mora, topljenje ledenjaka i potapanje dijela kopna. Klimatske promjene, zagađenje okoliša, neodgovorna i neplanska gradnja, neodgovorno ponašanje svakog pojedinca ne utiču samo na izgled okoliša, nego i na učestalost i veličinu posljedica katastrofa i velikih nesreća. Odgovornim postupanjem s otpadom po principima „smanji, ponovo koristi i recikliraj“, značajno se može smanjiti količina otpada, čuvajući na taj način okoliš. Smanjenjem potrošnje energije i korištenjem obnovljivih izvora, uticalo bi se na smanjenje ispuštanja štetnih gasova, te smanjenje potrošnje fosilnih goriva.

Organizacijom Proljetne akcije čišćenja i ove godine, Vlada Kantona Sarajevo u otežanim okolnostima epidemije želi napraviti iskorake u cilju stvaranja ljepšeg okruženja za život u Kantonu Sarajevo a akcija čišćenja i uređenja Kantona, koja je počela 17.04.2021. godine je svakako jedna od njih. Ove godine, akcija je organizirana u koordinaciji sa općinama.

Mnogo je načina pozitivnog djelovanja na sebe i planetu Zemlju. Posadite biljku, drvo ili cvijet, pokupite odbačenu bocu, plastičnu kesu i odložite je na određeno mjesto za otpad. Njegujmo planetu Zemlju za buduće generacije, još nije kasno da se suočimo sa svim problemima koje smo sami stvorili, zaštitimo planetu Zemlju - zaštitimo sebe.

Naš okoliš, naša budućnost, budimo odgovorni

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na